Sambungan Bhg 3 (Dungsun): Phoenix & Matahari Terbit

Posted by DZULASREE @ Asree Sug on Tuesday, October 25, 2011 5 ulasan

Bangsa Phonesia menjadi pendayung dan pahlawan ketika berkhidmat dengan Raja Assyiria di Laut Mediterranean dan Teluk Farsi.


Bangsa Phoenisia mula membina kapal berskala besar muatannya di Laut Mediterranean dengan menggunakan teknologi pembuatan kapal di kepulauan sebelah Timur.


Perahu kecil Phoenisia di Laut Mediterranean tidak menggunakan cadik (i.e. katig) atau buluh pengimbang kerana mungkin kesukaran mereka mendapatkan pokok buluh. Tetapi perahu kecil di kepulauan Sulu memang bercadik dan mengukir kepala kuda di hadapan perahu sama dengan rupa bentuk perahu Phoenisia di Laut Mediterranean dan di Sulu dinamakan perahu Kuda-kuda (pelat Suluk menyebutnya Kura-kura yang kemudian berubah sebutan kepada Parakura, kemudian berubah lagi menjadi Parakkoa, dan hari ini dipanggil Palakaya sahaja). (Sumber gambar, Rujuk: http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Canaan_1a.htm)


KAITAN DUNGSUN & PHOENIX


Semua negera-negara Asia Tenggara samada Malaysia, Indonesia, Filipina dan lain-lainnya hari ini hanya merujuk Budaya Dong Sun @ Dung Son @ Dusun di Vietnam sebagai satu-satunya akar atau asal-usul budaya masing-masing. Ini kerana pada masa ini (500 tahun sebelum Masihi atau lebih lama dari itu) masih belum wujud negara yang dinamakan China, Melayu mahu pun Jawa, yang ada hanyalah Dungson di Vietnam sahaja. Malangnya, kalau pun ianya ada, jelas tidak ada satu catatan pun yang boleh dirujuk kecuali beberapa catatan India dan Eropah yang juga masih diselubungi kekaburan. Maka apa yang boleh dilakukan oleh para pengkaji Nusantara ialah menumpukan hipotesis asal-usul bangsa mereka kepada Dongsun di vietnam itu.


Pada catatan sebelumnya kami telah menjelaskan bahawa asal usul bangsa Phoenisia di Laut Mediterranean itu sebenarnya berasal dari Timur yang juga kita boleh rujuk kepada akar budaya Dongsun. Phoenisia tidak syak lagi adalah Bangsa Dongsun kepulauan yang bukan sahaja duduknya di Vietnam Purba itu malah sampai ke Australia, kepulauan Pasifik bahkan sampai ke Amerika. Hal ini bertitik tolak dari burung Cenderawasih yang mana bangsa Eropah Purba, Mesir, Bani Israel, Aryan dan Arab menyebutnya sebagai burung Phoenix.


Burung Cenderawasih @ Phoenix yang paling cantik dan besar hanya boleh ditemui di Australia dan sekitar pulau Papua / Irian Jaya hari ini. Kalau pun ada di Borneo dan Kepulauan Sulu Utara, tidaklah sebaik yang terdapat di Papua/Irian/Australia. Kehebatan burung Phoenix ini adalah kerana mitosnya yang luar biasa,
 • "It is also believed that the phoenix lived for more than 500 years and it could fly to great lengths. The phoenix has become a symbol of immortal life and rebirth."[01]
 • (Ia juga dipercayai bahawa phoenix boleh hidup selama lebih 500 tahun dan ia boleh terbang jarak jauh. Phoenix telah menjadi simbol kehidupan abadi dan kelahiran semula.)
Di zaman kesultanan Melayu sendiri ketika dulu walau pun ajaran Islam sudah mendarah daging dikalangan orang-orang Melayu namun menyimpan burung cenderawasih di istana (samada hidup atau mati) dianggap tuah kepada negari dan rakyatnya. Malah wujudnya mitos Burung Garuda Nusantara yang pernah menguasai dunia sastera klasik orang-orang Melayu ketika dulu sebenarnya adalah didasarkan atas kehebatan burung Phoenix itu juga.

Sekiranya ada pengkaji yang menyatakan "mitos tuah" Cenderawasih @ Phoenix itu berasal dari Eropah, Mesir, Arab dan India yang dibawa oleh para pedagang dari sana maka sudah pasti dapat disangkal dengan mudah. Ini kerana bukti-bukti jelas telah pun nyata bahawa penggunaan bulu burung pada kepala bangsa Dongsun Purba menunjukkan Asia Tenggara Timurlah permulaan kepada mitos Phoenix ini. Malah para sejarahwan Eropah sendiri kebingungan ketika menggambarkan rupa bentuk burung Phoenix dan asal-usulnya kerana mereka sendiri tidak pernah nampak kecuali apa yang diceritakan oleh orang Mesir dan yang terdapat pada lukisan-lukisan sahaja.


Bangsa Mesir purba telah lama mengetahui teknik pembinaan kapal laut disebabkan kontak mereka dengan bangsa Phoenisia, dibuktikan oleh "Makam Kapal" di Giza ini begitu luar biasa. Pada tahun 1950-an, telah disepakati bahawa kapal ini berusia 4,500 tahun, panjangnya ratusan kaki, telah digali dan dikeluarkan dari sebelah kanan Piramid Besar di Giza. Ekspedisi Mesir Purba ke sebelah Timur mungkin kerana ingin mendapatkan burung Phoenix semata-mata berdasarkan mitos Phoenisia sendiri. Ekspedisi Mesir purba yang pastinya ditemani oleh Phoenisia ini bukan hanya sekali malah Ratu Hatchepsut tahun 1500 SM telah menghantar ekspedisinya pula. Dikalangan bani Israel juga sama, Raja Sulaiman a.s. telah beberapa kali menghantar ekspedisinya bersama Raja Phoenisia dari Tyre (Tirus) menuju ke Nusantara Timur.

Rex Gilroy dan Dr Allan Roberts, pakar Arkeologis, sedang menyiasat tulisan Mesir Purba dan Phoenisia pada dinding batu yang lebih berupa simbol hieroglyphs Mesir berdekatan Gosford, New South Wales pada 1996. Photo copyright © Rex Gilroy 2008. Rujuk: http://www.mysteriousaustralia.com/pyramid-sequel/chapter23.html


Di Australia (New South Wales), ada stella dan tulisan dinding batu mencatat percubaan dan kerja keras dari cucu Khufu "Putera Gjes-eb", yang telah terdampar di Australia dan mati terpatuk ular. Permulaan ekspedisi hanya berlaku selepas pemerintahan Raja Khufu (dikenali dalam bahasa Yunani sebagai pembina "Cheops" ternama Piramid Agung) di antara tahun 1779 dan 2748 SM. Putera Djes-eb kemungkinan salah satu daripada anak-anak Firaun Ra Djedef, yang memerintah selepas Khufu. Rujuk: http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Misc/Egypt/Australia.htm.
Antara mereka yang kebingungan ialah seorang sejarahwan Yunani Purba abad ke-5 sebelum Masihi bernama Herodotus yang menulis tentang gambaran orang Mesir terhadap burung Phoenix dan kaitannya dengan matahari.
 • "There is a particular feat they say the phoenix performs; I do not believe it myself, but they say that the bird sets out from its homeland in Arabia on a journey to the sanctuary of the sun, bringing its father sealed in myrrh, and buries its father there."[02]
 • (Terdapat satu gambaran yang tertentu yang mereka katakan tentang kemampuan phoenix; Saya sendiri tidak mempercayainya, tetapi mereka mengatakan bahawa burung itu telah berhijrah dari tanah asalnya di negeri Arab dalam perjalanan ke tempat selamat di matahari, dengan membawa bapanya yang dimeteraikan dalam murrh, lalu mengebumikannya di sana)
Seorang penyair Rom bernama Ovid menggambarkan berkenaan keyakinan bangsa Mesir Purba di kota Heliopolis (Greek: Sun-City) bahawa burung Phoenix setelah menetas keluar dari telurnya di atas pokok dan seterusnya ia akan terbang ke kuil Matahari di Mesir. Ini bermakna burung tersebut bukan berasal dari Mesir tetapi dari Timur (Papua/Australia) seperti yang telah disebut sebelumnya. Sebab itu mengapa kenyataan saintis genetik hari ini memberi kata putus bahawa Bangsa Phoenisia yang terkenal di Laut Mediterranean itu sebenarnya berasal dari "kawasan sebelah India", bukannya di India, Parsi mahu pun di negeri Arab.

 • "According to the Persians best informed in history, the Phoenicians began the quarrel. These people, who had formerly reached the shores of the Erythraean Sea, having migrated to the Mediterranean from an unknown origin and settled in the parts which they now inhabit, began at once, they say, to adventure on long voyages, freighting their vessels with the wares of Egypt and Assyria...."[03]
 • (Menurut orang-orang Parsi sebagai yang terbaik mendapat maklumat dalam sejarah, orang-orang Phoenisia telah mula bergaduh. Orang-orang ini, yang dahulunya telah sampai ke pantai Laut Erythraean (Laut Merah), kemudian telah berhijrah ke Mediterranean yang tidak diketahui dari mana asal-usul mereka dan menetap di bahagian-bahagian yang kini mereka mendudukinya, mengembara dalam pelayaran yang begitu jauh, telah pernah sekali, mereka berkata, kapal-kapal mereka membawa barangan kepunyaan Mesir dan Assyria ....")

Bangsa Mesir Purba sememangnya menyembah Matahari sejak sekian lama. Ia bermula dari Tauhid yang benar dan menyembah TUHAN YANG ESA yang kemudian berubah kepada penyembahan makhluk seperti Matahari itu. Mereka terbawa-bawa oleh kesesatan bani Yafits bin Noh a.s. yang pada mulanya mereka bersembahyang berkiblat ke Timur kerana berkeyakinan Nabi Adam a.s. telah dicipta di "The Garden of Eden" (Syurga) berada di sebelah Timur itu (yang dikenal sebagai SIRINDIP @ Suvarnadvipa). Di mana, disitulah juga tempat keluarnya Matahari. Maka secara lojik akal mereka, Tuhan juga sudah tentu kerajaannya berada di sana.

Malangnya, setelah ribuan tahun berlalu menyembah ke arah Timur itu, sekonyong-konyong bertukar pula kepada menyembah Matahari. Kerana secara kebetulan pula Matahari terbit dari Timur. Ini adalah persangkaan salah dari generasi kemudian yang memberi interpretasi bahawa nenek moyang mereka terdahulu menyembah Tuhan di arah matahari terbit itu menyangka sebagai menyembah MATAHARI. Lebih parah lagi anak-anak Bani Yafits merubah lagi persangkaan mereka, dari menyembah Matahari kepada menyembah Api pula kerana unsurnya yang sama iaitu Cahaya dan kepanasan. Pelopornya adalah anak-cucu Bani Yafits juga dari jalur Madai dan Magog (Makjuj) sehingga terbentuk yang disebut oleh orang Eropah sebagai Agama Zoroaster. Tetapi bangsa Arab dan Israel yang lebih mengetahui keturunan manusia, mereka tidak namakan Zoroaster tetapi mereka sebut sebagai MAJUSI.

Ia berasal dari kata Ma'juj @ Majuz (Magog). Inilah sebab utama mengapa bangsa Aryan beragama Majusi yang mana setelah beberapa ribu tahun, ajaran menyembah api ini turut menular pada ajaran Hindu dan Kristian. Hindu bukan sahaja menggunakan api untuk membakar mayat malah diadaptasi ke dalam budaya perkahwinan dan sembahyang mereka setiap hari. Demikian yang berlaku kepada ajaran Kristian, menurut beberapa sumber, St. Paul itu (arkitek kitab Perjanjian Baru) walau pun dikatakan sebagai berdarah Yahudi, namun ia turut dikenal sebagai berketurunan Aryan yang leluhurnya menganut Majusi (menyembah api).

St. Paul lebih menyokong ajaran Hellenistik bangsa Yunani-Rom digabungkan dengan ajaran Al-Masih sehingga menjadi Triniti (bapa, anak, Roh Kudus). Maka wujudlah namanya ajaran Kristian yang bermaksud ajaran menyembah Sun (Son of God) Matahari (Salib sebenarnya adalah bentuk sinar matahari). Sehingga hari ini mendiang padri-padri Kristian yang dianggap suci akan dilukiskan gambar atau patung mereka dengan diletak "Hallow" tanda bulat atas/belakang kepala yang bermaksud sinar matahari.

Sehingga hari ini bangsa Iran (Aryan) masih memperingati "Hari Api" mereka setiap tahun.PHOENISIA DAN LOGAM (TEMBAGA @ TIMAH @ BESI @ EMAS @ PERAK)

Di kepulauan Carebbean di Laut Atlantik, masyarakatnya mempunyai sebutan purba terhadap "Copper" iaitu yang mereka sebut "TUMBAGA" (Tembaga). Sebenarnya yang bawa tembaga ini adalah bangsa Phonesia dari Asia Tenggara. Sebutan Tumbaga adalag sebutan DONGSUN kepulauan yang bermaksud "kemerahan seperti bara api". Nama tumbaga ini juga turut disebut oleh bangsa Amerika Latin ketika dulu. Sudah tentu bukanlah perkara yang menghairankan kalau dikatakan bahawa bangsa Phonesia dari Timur lah yang mula-mula melombong dan melebur besi, emas, tembaga, perak, timah malah mencampurkan logam tersebut untuk menjadi logam lain. Kemudian mereka perdagangkan ke seluruh glob.

Bagi bangsa Eropah Purba termasuk Mesir dan Bani Israel, bangsa Phoenisia adalah segala-galanya buat mereka. Kalau bukan bangsa Phoenisia yang datang membawa tulisan (abjad terawal) tidak mungkin bangsa Yunani-Rome, Mesir, Sumeria-Arab mendapat tulisan mereka seterusnya menjadi bangsa bertamadun seperti hari ini. Ketika orang Eropah hanya menggunakan batu-batu kerikil untuk mengira, Phoenisia datang bukan sahaja mengajarkan mereka kiraan matematik malah mengajar mereka mengenal warna ungu, jenis-jenis logam, emas, perak, permata, mutiara, kain, damar, dan membuat kapal layar. Yang lebih mahal buat mereka ialah BUDAYA TIMUR yang dibawa oleh Phoenisia itu telah menjadi anjakan paradigma hinggakan kota-kota penguasa yang kaya bertambah dengan pesatnya di sekitar laut Mediterranean itu.

Kemudian muncullah Tamadun Mesir Purba, Rome, Yunani, Sumeria, India dan China hasil dari tamadun bangsa Phoenisia. Begitu hebat bangsa Phoenisia ini sehingga ke hari ini masih menjadi misteri. Walau pun kita di sini sudah dikira mendapat jawapannya (menurut interpretasi kita) namun para pengkaji sejarah masih ragu menerima kenyataan ini. Bagi mereka Asia Tenggara ini sangat kompleks bukan sahaja terdiri dari banyak kepulauan yang sukar dikenal pasti malah suku kaumnya juga terlalu banyak. Sukar untuk meletakkan kata putus lokasi sebenar tempat keluarnya bangsa Phonesia kecuali semuanya mengaku sebagai tempat asal Phoenisia itu. Namun mereka sepakat bahawa wilayah Phoenisia yang asal adalah dari TIMUR tempat keluarnya matahari dan mempunyai tanah yang subur.

 • "Some of the historians working from within the cultural horizons of southernmost Sumer, where the earliest surviving non-Biblical source of the Biblical account lies, point to the quite genuine Bronze Age entrepôt of the island Dilmun (theorized by some to be Bahrain) in the Middle / Near East, described as 'the place where the sun rises' and 'the Land of the Living'."[04]
 • (Ada ahli sejarah yang bekerja mengkaji dari ruang lingkup budaya Sumer selatan, di mana terdapatnya sumber terawal bukan Bible yang masih utuh, di mana penilaian Bible terletak, iaitu titik asal permulaan zaman gangsa iaitu Pulaun Dilmun (teori oleh sesetengah orang menyatakan sebagai Bahrain) dalam Timur Tengah / Dekat, yang digambarkan sebagai 'tempat terbit matahari' dan 'Tanah Kehidupan')

Pakaian Dayak hari ini yang kita masih lihat di pentas-pentas tarian tradisional adalah gambaran sebenar budaya Dung Son beribu tahun yang lalu. Orang-orang kepulauan Sulu telah cepat menyesuaikan diri mereka mengecap kemajuan disebabkan kontak mereka dengan Eropah sepanjang beberapa ribu tahun. Budaya dan persenjataan orang Sulu pun turut berubah berkemajuan meninggalkan budaya Dung Sun purba kepada budaya TAUSUG @ Sulug yang baru.


Pembentukan Tamadun Sumer @ Sumeria (seawal 6000 ke 5000 tahun sebelum Masihi) di kawasan Iraq adalah lebih awal berbanding Tamadun Mesir Purba, dan Tamadun-Tamadun awal lain seperti Maya-Aztec-Inca di Amerika Latin dan Tamadun China. Malah India hanya mendapat kemajuan ketamadunannya setelah Arab menyusuri kapal dagang laut Phoenisia ke India. Eropah kemudiannya turut menyusur jejak kapal laut Phoenisia yang datang berulang alik ke Mediterranean dan India sehingga terbentuknya zaman percampuran ras Indo-Eropah di laut Mediterranean.

Telah menjadi tandatanya kepada pengkaji mengapa India menjadi pusat pertemuan utama antara Timur dan Barat ketika itu? Bukankah lebih baik para pedagang terus sahaja ke Nusantara? Salah satu sebab terpenting mengapa para pedagang Eropah dan Arab enggan meneruskan perjalanan ke Nusantara dan hanya tertumpu di India berabad-abad lamanya adalah disebabkan laluan kapal yang sempit merentas kepulauan yang penuh dengan perompak laut. Mereka hanya akan dapat laluan selamat sekiranya ada pemerintah yang berkuasa menjaga laluan Selat Melaka itu. Sekiranya kita teliti sejarah kemunculan SriVijaya di Selat Melaka abad ke-7 itu sebenarnya ada kaitan dengan penumpasan kepada perompak laut. Tidak hairan setelah itu, muncullah Jambi, Palembang, Kedah tua dan Melaka sebagai negeri yang maju kerana menjadi tempat persinggahan dagang yang selamat. Munculnya nama Srivijaya itu pun membawa maksud Sinar Kejayaan dan kekayaan.

Cerita Srivijaya ini sudah masuk abad setelah Masihi, sedangkan cerita peradaban purba semuanya berlaku ribuan tahun sebelum Masihi. Menurut beberapa catatan, Phoenisia berasal dari tanah DILMUN yang mana bermulanya logam Tembaga di sebelah Timur.

 • "Dilmun (sometimes transliterated Telmun) is a land mentioned by Mesopotamian Civilizations as a trade partner, source of raw material, copper, and entrepot of the Mesopotamia and the Indus Valley Civilization trade route. Although the exact location of Dilmun is unclear, it might be associated with the islands of Bahrain, the Eastern Province of Saudi Arabia, Qatar, Oman and nearby Iranian coast in the Persian Gulf."[05]
 • (Dilmun (kadang-kadang diterjemahkan Telmun) adalah tanah yang disebutkan oleh Peradaban Mesopotamia sebagai rakan perdagangan, sumber bahan asas (pukal), tembaga, dan gudang keperluan bagi Mesopotamia serta mempunyai hubungan dagang dengan Peradaban Lembah Indus (ini bermakna DILMUN bukanlah India). Meskipun lokasi yang tepat bagi Dilmun tidaklah begitu jelas, ia mungkin dikaitkan dengan pulau Bahrain, Bahagian Timur Arab Saudi, Qatar, Oman dan berhampiran pantai Iran di Teluk Parsi.)
Kami mencadangkan nama DILMUN itu adalah salah sebutan bagi DUNGSON. Bangsa Arab tidak mempunyai perkataan "NG" (Eng) pada lidah mereka. Negeri DUNGSON @ DUNGSUN lokasinya telah pun dimaklumi dari catatan kami yang lepas sebagai lokasi asal kepada bangsa Phoenix atau Phoensia.

Suku Dayak adalah sebahagian dari suku kaum Dong Sun yang lebih menitik beratkan pertanian (Agraria). Dung Son juga dikatakan sangat mahir dengan pertanian dan penanaman buah-buahan dan dalam masa yang sama sangat handal di laut. Kemungkinan nama kebun buah-buahan yang disebut DUSUN oleh orang Melayu diambil dari nama bangsa Dung Son ini. Hal ini turut berlaku di pantai barat Sabah ketika dulu, dimana orang Brunei telah membeli tanah-tanah yang dijual oleh orang DUSUN yang sudah sedia dipenuhi dengan tanaman buah-buahan orang Dusun. Menurut sejarah orang Brunei, bangsa Dusun menjual kebun mereka kerana tidak mahu bercampur dengan orang Islam lalu naik ke gunung-gunung membawa keluarga mereka meneruskan budaya Pagan dan pertanian pindah.


KAITAN ANTARA DUNG SON DAN DUSUN DI BORNEO SERTA NUSANTARA


Kalau di Sabah terdapat satu kaum Buranun (pergunungan) yang menggelar bangsa mereka sebagai Dusun. Walau pun mereka menguasai gunung tetapi mereka juga menguasai sepanjang sungai Sugut dan Sungai Kinabatangan yang mengadap ke Laut Sulu. Bangsa Dusun yang menguasai Sungai mereka namakan sebagai Orang Sungai. Penempatan terbesar mereka di Asia Tenggara hanyalah di keseluruhan pulau Borneo.

Sesetengah mereka dipanggil sebagai Dayak Darat dan Dayak Laut yang menggunakan sejenis pedang Purba Bani Yafits (Mandao atau Kampilan dan beberapa nama lagi yang turut digunakan oleh Monggol dan Tiong Hwa) dan sumpit serta busur sebagai senjata berburu dan mempertahankan diri. Mereka juga ada di pulau Mindanao yang dipanggil bangsa Maguindanao (Maranao-Iranun) dan kepulauan Sulu Utara (Filipina: Luzon-Visaya). Mereka dikenali sebagai suku-suku bangsa Pagan pada awalnya namun kemudiannya sebahagian mereka telah masuk Islam atau pun Kristian. Kami berkeyakinan bahawa bangsa Dong Sun yang masih wujud di Borneo ialah bangsa DUSUN itu. Suku dayak dan suku-suku lain di Borneo itu hanyalah sebagai pecahan (sub-etnik) dari Dusun.


Orang-orang Sulu di kepulauan kelihatannya berada di tengah-tengah antara pulau pulau besar seperti Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Borneo dan Sulawesi malah pulau Papua/Irian sehingga ke Australia kelihatannya turut "bersekongkol" memagar gugusan kepulauan Sulu. Kedudukan ini (Tuhan telah mengaturnya sebegitu rupa) seolah-olah ingin menjelaskan sesuatu yang penting kepada mereka khususnya yang ingin mengkaji asal-usul bangsa Phoenix @ Phoenisia yang sebenar.

Walau pun gambaran asal-usulnya telah jelas bagi sesetengah pembaca seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, namun masih ada yang meletak keraguan. Sesetangah pembaca akan merujuk Phoenisia sebagai Melayu, begitu juga dengan orang Jawa yang begitu optimis bahawa Phoenisia adalah dari tanah Jawa. Orang Bugis juga demikian dengan berbangga dan penuh semangat sebagai bangsa asal-usul Phoenisia Timur kerana telah pun kami jelaskan perkaitan sebelumnya.

Ada juga yang begitu gembira sehingga melelehkan air mata terharu kerana sudah menjumpai akar bangsanya yang sebenar berasal dari Dung Son Purba di Vietnam lalu turun menyebar ke Kemboja, Tanah Siam seterusnya ke Tanah Melayu dan Sumatra. Orang Filipina pun berfikiran begitu tetapi lebih cacamarba kerana berkeyakinan bahawa mereka adalah bangsa dari India yang berkasta Visya atau Srivijaya yang kemudian menjadi bangsa Visaya. Dalam masa yang sama pengkaji sejarah Filipina sendiri berkeyakinan bahawa 10 Datu yang datang dari kepulauan Sulu (Jolo)
adalah akar keturunan mereka yang asal yang kemudian menyebar ke kepulauan Sulu Utara (Luzon-Visaya).

Pelukis Filipina menggambarkan 10 orang Datu Suluk yang dikatakan datang dari Borneo sedang menaiki kapal layar mereka menuju ke Sulu Utara (Luzon-Visaya) dan membina perkampungan di sana sehingga lahirlah yang dikatakan bangsa Tagalog-Visaya dan kaum-kaum lain. Inilah juga yang disebut dalam tradisi lisan Tausug di kepulauan Sulu sehingga hari ini.


Skejap India, sekejap Sulu, bingung dan membingungkan. Maka tidak hairan pula kalau ada yang mendakwa mereka dari keturunan MAKHLUK ASING dari angkasa lepas. Inilah fahaman yang dianut oleh Freemason di Filipina hari ini. Ia memang kelihatan lucu tapi benar dakwaan seperti ini memang wujud. Malah yang mengaku nenek moyangnya dari beruk pun ada. Apa pun keadaannya terserah kepada tanggapan masing-masing. Fokus kepada bangsa Dong Sun di sebelah Timur Nusantara yang memakai bulu burung atas kepala sebagai lambang Phoenix atau Phoenisia (gelaran Eropah-Parsi), mereka dikatakan sebagai hasil dari satu peradaban termaju yang dipanggil peradaban Lemuria atau Mu bagi bangsa Jepun.

Kami mencadangkan peradaban Lemuria ini bukan sahaja telah wujud setelah banjir besar malah lama sebelum itu. Satu kemungkinan yang boleh dipertimbangkan ialah Nabi Idris a.s. lah yang membangunkan Tamadun ini malah sudah bermula seawal masa hayat Nabi Adam a.s. di negeri SIRINDIP @ Suvarnadvipa. Idris adalah sebutan Arab tetapi sebutan Eropahnya (Ibrani) ialah Enoch (Suluk: Enut, bermaksud berdikit-dikit, Anud: gerak air). Beliau adalah yang sangat mahir dalam ilmu bintang, pembinaan kapal, pertanian dan membina blok bangunan tinggi seperti Piramid. Tamadun Lemuria adalah Tamadun Dong Sun Purba yang bermula disini. Satu kemungkinan yang boleh dipertimbangkan ialah Noah a.s. sendiri membina kapalnya di sekitar laut Sulu samada di gunung Kinabalu atau pun di pergunungan Jolo.

Noah kemungkinan dari bahasa Suluk yang berubah sebutannya dari Luha (air mata) berubah kepada sebutan Nuha @ Noah. Para mufassir Islam ada yang merujuk nama Noh atau Noah itu berasal dari kata AIR MATA. Demikian juga dengan pembinaan kapal besar, ternyata hanyalah orang kepulauan dengan teknologi Phoenisia sahaja yang mampu membina kapal sebesar bahtera Nabi Noah a.s. itu dengan perintah Allah swt. Demikian dengan nama bukit JUDI tempat pendaratan bahteranya. Dengan menggunakan kaedah Antro-Linguistik, Judi dapat dihubungkan dengan bahasa kepulauan Sulu yang bermaksud "DATU". JUDI @ Djude @ Dote, Bani Israel menyebut DATU dengan sebutan DOTE atau Dath. Wisno dalam bukunya Yakju Makjuj II (cetakan PTS, 2010) menjelaskan bahawa Judi itu bermaksud "Datuk".


Salah satu jenis Jung kepulauan Sulu yang biasanya digunakan oleh tentera laut Sulu untuk MANGAYAW (meronda maritim). Jenis Jung seperti ini biasa digunakan oleh kaum Samal Balangingi' merentas laut Asia Tenggara.


Kapal laut Kura Kura (i.e. Kuda Kuda) kepulauan Sulu Utara yang dilukis oleh Spanyol. Motif pada Jung ialah bentuk Naga dengan lebih sedozen pendayung pada sebelah katig.


Saiz bahtera Laksamana Cheng Ho berbanding kapal layar Colombus yang kecil menunjukkan teknologi pembuatan kapal Phonesia Timur yang termaju di dunia ketika itu. Menurut catatan China, Orang China banyak bergantung dengan orang kepulauan untuk menyiapkan kapal-kapal laut mereka. Menurut catatan China juga antara tempat terawal yang dilawati oleh bahtera Cheng Ho ialah di Tanjung berdekatan Buansa di pulau Jolo pada tahun 1408 sebelum beliau meneruskan perjalanan merentas Selat Melaka. Menunjukkan perhubungan rapat Sulu dan China ketika itu.ANTRO-LINGUISTIK: DUNGSON, DUNGSONG, RUSUNG, LUSUNG, LOZON


Apakah maksud DONG SUN @ DUNG SON? Untuk mengetahuinya pengkaji tidak akan menemui maknanya yang nyata tanpa merujuk kepada BANGSA KEPULAUAN SULU yang lebih banyak menyimpan rahsia tradisi lisan pulau-pulau samada besar atau kecil yang berada di sekelilingnya. Kerana pulau kecil ini walau pun hanya sekadar sebesar "tahi lalat" (sekiranya dilihat di peta dunia) namun ia telah diakui sebagai yang mempunyai aura kekuasaan purba yang tidak dapat ditandingi. Kenyataan ini mungkin keterlaluan bagi sesetengah pihak namun faktanya terlalu banyak sehingga tidak ada seorang pengkaji pun yang punya akal sihat dapat menolaknya.

DUNG SON dalam bahasa Sulug @ Suluk:

 • Dung Son adalah dua perkataan terpisah iaitu Dung (Depan kapal atau haluan kapal), Son (asalnya dari kata SUNG bermaksud "gerak ke hadapan"). Contoh ayat DUNG: "Pa harapun in DUNG sin kappal pa sadlupan" bermaksud "Dihadapkan depan @ haluan kapal ke arah matahari terbenam". Contoh ayat SUNG: "SUNG kamu manga taymanghud" bermaksud "Silakan (ke hadapan) wahai saudara sekalian".
Ia sama dengan nama purba Manila sebelum dinamakan Meynila oleh Spanyol. Ia dinamakan SOLUD DONG (sebutan cepatnya Selurong). SOLUD ( masuk), DONG (haluan kapal) bermaksud satu tempat untuk kapal masuk berlabuh. Dalam bahasa Suluk SOLUD hanya disebut SUD kerana kebiasaan membuang L di tengah perkataan. Kebanyakan tempat yang punya teluk memudahkan kapal berlabuh dinamakan Selurong oleh orang Suluk yang kadang-kadang disebut DONG-UN atau DUNGUN (Pelabuhan kapal). Nama Dungun ada beberapa tempat di kepulauan Sulu malah terdapat di Terengganu.
 • Kemudian Bahasa Melayu meminjam perkataan Suluk ini (Solud @ SUD-DONG @ SUDONG, lidah Suluk biasanya hurup "D" di tengah akan berbunyi "L" atau "R" dan akan menjadi SULONG dan SURONG).
 • Menjadi Sorong iaitu "menggerakkan sesuatu ke hadapan atau ke tepi".
 • Menjadi SULUNG iaitu "yang terkehadapan", terdahulu atau terawal dan juga digunakan untuk "anak yang pertama".
Dalam bahasa Suluk terdapat variasi sebutan yang mempunyai sifat yang sama namun mempunyai maksud yang berbeza. DUNG dan kaitannya dengan "kapal layar" dalam bahasa Suluk:
 • Dung sebagaimana tadi bermaksud "Haluan @ depan kapal". Satu perkataan yang sinonim ialah JUNG, yang bermaksud hujung depan kapal yang biasanya dibentuk melentik ke atas dan tajam. Sesetengah Jung diukir kepala kuda atau naga. Kapal layar besar Suluk biasanya mereka namakan A-JUNG yang kadang-kadang disebut Adjung membawa maksud hadapan kapal yang mempunyai muncung melentik ke atas. A-JUNG ini akhirnya dipinjam oleh bahasa Melayu menjadi Hadjung atau HUJUNG.
 • Kata asal TAN-JUNG juga sama, dari lidah Suluk kerana sifat TANJUNG itu ialah kawasan tepi pantai yang memanjang dan menajam hujungnya ke laut. Sehingga hari ini Melayu menggunakan nama TANJUNG sama dengan Suluk.
Menurut pakar bahasa Inggeris, kata asal "Junk" berasal dari kapal dagang Nusantara yang biasanya membawa barang dagang yang bermacam muatan (yang sesetenga barang, orang Eropah anggap sebagai barang biasa) dari China ke Eropah. Tidak syak lagi ia berasal dari lidah Suluk yang merujuk kepada kapal Adjung. Begitulah kekayaan bahasa Suluk yang sehingga hari ini masih menjadi misteri kepada orang Asia Tenggara sendiri terutama kepada orang-orang Melayu.

Nama LUSUNG yang dikenal oleh Spanyol dari lidah orang Manila itu adalah variasi sebutan dari nama Dung-Song@ DUNGSON. Menjadi kebiasaan Orang Jepun menyebutnya Rusong yang merujuk kepada pedagang kepulauan Sulu, lama sebelum kedatangan Spanyol lagi. Orang Rusung kepulauan ini juga menguasai kawasan Timur China yang dinamakan Shan-Dong hari ini. Shan-Dong berasal dari nama Son-Dung yang disebut terbalik oleh orang China dari sebutan asalnya Dung-Son. Menurut sejarah China dan Jepun, bangsa kepulauan adalah bangsa pedagang yang mahir sebagai pelayar yang dinamakan Rusung atau Lusung. Maharaja China sangat mengasihi mereka hinggakan ketika Maharaja China menutup perdagangan lautnya dari didatangi oleh pedagang Melayu, India dan Eropah, namun orang kepulauan yang dipanggil Lusung ini masih diizinkan berdagang.

Ini bermakna wilayah China Timur itu adalah termasuk wilayah purba kepulauan Sulu. Ternyata nama Shan-Dong itu lebih jelas hampirnya dengan nama Dung Son @ Rusung @ Luzun @ Lozon. Tidak hairanlah mengapa Sultan Sulu (Sultan Batara Alawaddin bin Sultan Shariful Hashim) yang mangkat tahun 1417, ketika dalam perjalanan pulang bertemu dengan Maharaja China itu dikebumikan di wilayah Shan-Dong yang seolah-olah Tuhan menunjukkan bahawa Shandong masih dikira sebagai wilayah SULU. Lojiknya ialah Maharaja China memakaikannya baju kebesaran Maharaja China (baju merah berlukis naga emas), bermain kuda dan berburu bersamanya yang kemudian setelah mangkat dikebumikan di Shandong pula siap dengan upacara Raja-raja China. Ini adalah satu pengiktirafan kekuatan LAUT SULU yang berwenang terhadap aliran dagang laut hinggakan Maharaja China menganggap Sultan Sulu sebagai setara dengannya.

Maka kita boleh membuat andaian bahawa wilayah Dung Son purba (sebelum dikuasai oleh Dinasti-dinasti China kemudiannya) itu luas terbentang bermula dari Wilayah Shan-Dong hari ini sehingga masuk ke kawasan pantai Barat Lautnya yang kita panggil Vietnam sekarang sehingga masuk ke Kemboja. Di tengahnya tersepit bandar-bandar dagang China yang disebut Shanghai dan Canton @ Kanton (Hong Kong). Kanton itu sendiri dalam bahasa kepulauan Sulu bermaksud "pusat lawatan" iaitu samada disebut Kadtuan atau Kadtuon.
Kalau didengar oleh mereka yang tidak biasa dengan sebutan Suluk, sebutannya seolah-olah berbunyi "Kantuon". Kanton dan KEDAH (i.e. Kadta-ha @ Kadtu-ha) mempunyai etimologi yang sama dalam bahasa Suluk. Kajian lain menyatakan Canton berasal dari istilah Eropah abad ke-16 yang datang kemudian, walhal nama Kanton sudah pun wujud ketika kedatangan rombongan dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas pada abad ke-7 lagi.

Wilayah Timur China ini (dari Shandong ke Vietnam) sebenarnya adalah "Lupa' Higad" (tanah besar) bagi orang-orang Sulu. Wilayah ini adalah sebahagian dari wilayah SIN atau SINIM yang asal sebagaimana yang disebut oleh Bani Israel. Pusat SINIM terletak di kepulauan yang pakar melebur berjenis-jenis logam hinggakan merekalah yang mula-mula menggunakan wang syiling perak dan emas yang orang-orang Sulu panggil SIN (bermaksud duit syiling). SIN emas ini telah disebarkan ke seluruh dunia oleh Bangsa Phoenix @ Phoenisia kepulauan Timur ini hinggakan ia mendapat gelaran wilayah atau tanah SIN dalam Kitab Perjanjian lama. Kebiasaan orang-orang Sulu membuat lubang di tengah Syiling ("Tuhugun", dicucuk dengan tali) untuk memudahkan mereka membawanya merentas lautan. Dinasti-dinasti China kemudiannya mengadaptasi dalam pemerintahan mereka.


Menurut pengkaji, bangsa yang pertama menggunakan pedang berlok seperti keris di Asia Tenggara ialah bangsa Dung Son berdasarkan penemuan artifak di Vietnam. Maka tidak hairan mengapa orang Sulu hingga hari ini menggunakan keris besar dan panjang yang dipanggil SUNDANG. Ternyata nama Sundang itu sendiri diambil dari nama Dung Son @ Dong Sun yang diterbalikkan menjadi Sun-Dong atau SUN-DANG. Ia sama dengan keterbalikan nama Viet-Nam yang disebut oleh China sebagai Nam-Viet, sekadar kebiasaan sebutan lidah atau pertuturan. Perlulah digaris bawahi, orang Suluk hanya menukar bentuk pedang Bani Yafits (Mandao atau Kampilan) mereka yang besar dan panjang itu kepada bentuk keris Sundang, sudah tentu ia tetap besar dan panjang.PERSEPSI SALAH
TENTANG ISTILAH LUSUNG DAN LOZON

Penjelasan nama DUNG SON dengan menggunakan Antro-Linguistik (usul kajian bahasa) dapat memberikan kita pencerahan bahawa DUNG SON dan SOLOK atau SULUG atau pun juga SUG itu adalah nama yang sama dan sinonim dengan
"perjalanan kapal laut yang mengikut atau menyongsang arus". Para pencatat dan pengkaji sejarah Eropah sendiri telah mengakui bahawa nama LOZON itu adalah sebuah pulau kecil sahaja yang terletak antara pulau Mindanao dan Borneo. Spanyol dengan bangganya menamakan pulau SOLUD-DONG (Selurong, Manila) sebagai LUZON sebenarnya adalah satu kesilapan.

Samada DUNG SON, DUNGSUN, RUSUNG atau LUSUNG ia masih membawa maksud kapal laut yang sudah tentu pergantungan utamanya kepada laut untuk dapat belayar itu telah diakui oleh para pengkaji. Seorang pengkaji dari China,
Siuala ding Meangubie telah menjelaskan dalam kajiannya bertajuk "A Preliminary Investigation Into its Role in East Asian history" menyatakan,
 • "The Spaniards, unfamiliar with this native concept of territory, naturally thought that Lusung referred to land instead of water. Thus when they conquered Lusung in 1571 AD, they mistakenly thought they had conquered the entire island. Taking after the Spaniards' mistake, geographers up to the present refer to the entire northernmost major island of the Philippine archipelago as Luzon {Lusung}."
 • (Sepanyol, yang tidak biasa dengan konsep pribumi wilayah ini, dengan sendirinya berpendapat bahawa Lusung disebut sebagai tanah dan bukannya air. Kemudian, apabila mereka menakluk Lusung (pulau Luzon sekarang) dalam 1571 Masihi, mereka tersilap kerana menyangka mereka telah menakluki seluruh kepulauan. Berdasarkan kesilapan Sepanyol itu, para ahli goegrafi sehingga hari ini telah menamakan kepada pulau utama di keseluruhan utara kepulauan Filipina sebagai Luzon {Lusung}.)

Pulau Sulu Utara itu bukanlah pusat LOZON kerana kekuatan Bangsa LOZON itu tertumpu di sebuah pulau kecil sahaja di tengah Laut Sulu (menurut sejarahwan, sebelum kedatangan Kolonialis laut Selebes itu sebenarnya adalah Laut Sulu). Ia dinamakan Jolo (Holo @ Hulu) kerana sifatnya sebagai pusat kekuasaan (penghulu) kepulauan sesuai dengan kenyataan Al-Biruni dan sejarahwan Arab lainnya yang merujuk Sirindip sebagai hanya pulau dan penguasa pulau-pulau.

Peter Schreurs telah menulis tajuk khusus berkenaan Voyage of Ferdinand Magellan dalam buku Philippine Quarterly of Culture and Society, Vol. 28, March 2000, No. 1, yang diterbitkan oleh San Carlos Publications, bahawa Charlotte Gastaldi (1561 M), Gerardus Mercator (1569 M) dan Abraham Ortelius dalam Theatrum Orbis Terrarum (Theatre of the World) iaitu pada tahun 1570 mereka telah memberitahu berkenaan pulau kecil yang berada berdekatan pulau Basilan (Barat Laut) itulah sebenarnya yang dinamakan Lozon.

 • "This tiny island of Lozon in the Sulu Sea disappeared from the maps after the Spaniards had occupied the northern Philippines, and it was replaced by the real Luzon".
 • (Pulau kecil Lozon ini yang berada di Laut Sulu, telah hilang dari dalam peta-peta iaitu selepas Sepanyol telah menduduki utara Filipina, dan ia telah digantikan oleh Luzon sebenar (yang dikenal hari ini)).
Dalam buku Thomas Suárez “Early Mapping of Southeast Asia”, dia mengatakan bagi merujuk kenyataan tepat Gastaldi tentang Lozon ialah pulau Jolo,
 • "Pigafetta was told that ‘two days from Chippit (near Basilan) to the northwest is a large island called Lozon’…thus Gastaldi, in 1561, with nothing more than Pigafetta’s second-hand mention of the island to go on, introduced the first definitive reference to Luzon on a western map…Gastaldi simply judged a two-day sail to the northwest of one of his Quipits (near Basilan), engraved an island and labeled it Lozon."
 • (Pigafetta telah diberitahu bahawa 'dua hari dari Chippit (berhampiran Basilan) di barat laut adalah sebuah pulau besar yang dipanggil Lozon' ... dengan itu, Gastaldi pada tahun 1561, ia tidak lebih hanya sekadar menurut kenyataan daripada Pigafetta berkenaan pulau itu untuk pergi ke sana, inilah pertama kalinya diperkenalkan secara muktamad sebagai rujukan kepada Luzon di dalam peta barat ... Gastaldi sekadar membuat keputusan belayar dua hari ke barat laut satu Quipits (berhampiran Basilan), mengukir sebuah pulau dan dia labelkannya Lozon.)

Peta dengan taburan suku kaum di seluruh kepulauan Sulu (Filipina hari ini). Peta perjalanan Ferdinand Magellan yang pertama dengan menggunakan khidmat penunjuk jalan Phoenisia iaitu Hendry the Black tanpa singgah di pulau Jolo. Nampaknya Hendry the Black telah maklum keadaan pulau Jolo yang kecil itu dengan memesongkan perjalanan Magellan. Kedatangan Magellan kali kedua, beliau menemui ajal di Cebu (Sugbu) dibunuh oleh Salip Lapu-Lapu. Hendry the Black dilaporkan meminta untuk tinggal di Cebu.


Persoalannya dari mana Pigafetta mendapat maklumat tentang nama dan lokasi Lozon (DUNG SON) itu berada di Laut Sulu iaitu di barat laut pulau Basilan? Telah dijelaskan dalam buku yang sama iaitu Pigafetta sendiri telah bertemu dan bercakap dengan orang Lozon.

 • "Pigafetta himself actually met and spoke with a native of Luzon. Leaving Borneo on 29 July 1521, the Spanish believe they were being ambushed, attacked some junks and capture the “son of the king of Lozon” who was the captain general of the King of Brunei. Pigafetta explained that the man from Lozon “had come with the junks from a great city called Lao” which was at the end of Borneo facing (in other words, the southwest coast), which they claimed to have just sacked…The Magellan crew also met with the traders from Lozon when they put into Timor".
 • (Pigafetta sendiri sebenarnya bertemu dan bercakap dengan pribumi Luzon. Dengan bergegas meninggalkan Borneo pada 29 Julai 1521, kerana Sepanyol percaya mereka sedang diserang hendap, (disebabkan) berlaku serangan beberapa jung dan menangkap "anak raja Lozon" yang pernah menjadi ketua pasukan tentera Raja Brunei. Pigafetta menjelaskan bahawa orang dari Lozon itu "telah datang dengan jung dari sebuah bandar yang hebat yang dipanggil Lao" yang terletak pada hujung Borneo menghadap (dalam erti kata lain, di pantai barat daya), yang mereka dakwa baru sahaja dipecat... anak-anak kapal Magellan juga bertemu dengan peniaga-peniaga dari Lozon apabila mereka memasuki pulau Timor).
(Cerita Pigafetta di atas kemungkinan berkenaan orang Sulu yang sedang dalam ekspedisi pembalasan terhadap Sultan Brunei yang memecat mereka atau anak Raja mereka yang ditangkap sebelumnya oleh Brunei.)

Bangsa Eropah telah diberi amaran lebih awal oleh bangsa Arab berkenaan kekuatan pulau kecil itu. Sebab itu Inggeris dan Belanda tidak pernah mencabar Suluk berperang kecuali Spanyol kerana Spanyol menganggap dirinya lebih kuat dan canggih dari orang-orang Sulu yang ketinggalan zaman. Ternyata, selama beberapa abad Spanyol menyerang Sulu, tidak pernah dicatat bahawa Spanyol telah menang melainkan menjadi miskin papa kedana disebabkan serangan-serangan balas oleh orang Sulu terhadap kedudukan mereka di Filipina. Kolonialis yang menjadi kaya raya hanyalah Inggeris dan Belanda kerana memilih tidak berperang dengan Sulu.

Inggeris dan Belanda telah mengetahui bahawa kejatuhan mendadak Empayar Majapahit hanyalah kerana Majapahit memilih BERSETERU dengan Sulu. Mungkin Belanda dapat banyak maklumat kekuatan Suluk adalah dari lidah orang-orang Bugis manakala Inggeris pula kemungkinan dapat maklumat tentang Suluk setelah mereka datang ke Tanah Melayu. Mungkin orang-orang Melayu memberitahu tentang kekuatan Solok, malah Inggeris masih sempat melihat kekuatan maritim Solok di sekitar Selat Melaka dan Laut China selatan ketika era Sulu Zone.
Tajuk akan datang!!
 • LAMPIRAN 1: Sejarah Perbalahan Bangsa Dusun dengan Kaum Karagang (Kadazan @ Dusun Bandar) di zaman Tun Fuad Donald Stephen.
 • KEDATANGAN ANAK-ANAK IBRAHIM a.s. (Bani Israel & Bani Arab) KE TIMUR NUSANTARA: Menjelaskan gelombang kedatangan mereka dan sejauh mana kekuatan budaya dan bahasa Bani Israel dapat merubah bahasa dan budaya bangsa DUNGSUN @ Sulug.
 • Membahas hubungan Raja Wanita dari Saba' dengan Raja Sulaiman a.s.


Notakaki:

[01] http://www.cooltattoofinder.com/bird-tattoos/myth-of-phoenix-bird-tattoo-art


[02] Herodotus. The Histories. Trans. R. Waterfield. Oxford: Oxford UP, 1998. Book 2, Chapter 73.p. 123.


[03] http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Phoenicia
[04] http://en.wikipedia.org/wiki/Garden_of_Eden [05] http://en.wikipedia.org/wiki/Dilmun

Translasi video menyusuri jejak sejarah Tausug

Posted by DZULASREE @ Asree Sug on Friday, October 21, 2011 0 ulasan

Penulis memohon maaf kepada sahabat-sahabat pelawat blog kerana lambat mengalih bahasa video di bawah ini. Alhamdulillah dengan masa yang ada penulis telah siapkan dengan harapan dapat memberi pemahaman kepada sahabat-sahabat pengkaji bahasa Melayu yang mungkin akan dapat membantu mereka mengkaji persamaan bahasa Sug dan Melayu. Kerana ramai sahabat Facebook penulis yang menyuarakan alih bahasa video ini ke bahasa Melayu/Indonesia untuk mereka mudah fahami.
Kapu'an Sulu sawaypa na'aun in ngan Philippines, Episod 1 "Unu in Sulu & Tausug?"
(Kepulauan Sulu sebelum muncul nama Philippines, Episod 1 "Apa itu Sulu & Tausug?")


Halaum sin dunnya ini...

(Di dalam dunia ini...)


Awun hambu'uk hula'

(Terdapat satu negeri)


Ha duhul tuud sin subangan

(Terletak betul-betul di hujung timur)


Ha panagnaan sinag sin mata suga

(Pada permulaan sinar mata hari)


Limalantup ha gitung tawid simasangsang Sug

(Terapung ia ditengah lautan menyongsang arus)


Laud niya malingkat iban mahanung

(Lautannya cantik dan tenteram)


Laud niya landu' hipu' sin alta' sin Tuhan

(Lautnya sungguh penuh dengan harta Tuhan)


Ngiyanan siya kapu'an Sulu

(Dinamakan ia Kepulauan Sulu)


Bangsa naghuhula' du'un ngiyanan TAUSUG

(Bangsa yang duduk di situ dinamakan TAUSUG)


Bangsa pinaka biyaksa maguntas tawid

(Bangsa yang sangat biasa merentas lautan luas)


In sila bangsa marayaw iban maisug

(Mereka adalah bangsa penyantun tetapi berani)


Makasi malasa pa manusiya', nagtata'at pa Tuhan

(Mengasihi manusia dan taat pada Tuhan)


In ngan Tausug bukun siya pihak

(Sebenarnya nama Tausug bukanlah ia Suku kaum)


In Tausug ngan hambuuk bangsa

(Sesungguhnya Tausug adalah nama satu bangsa)


Halaum niya mataud pihak, Buranun, Tagimah, Baklaya, Samal-Badjao, Yakan, Jama-Mapun, Kalibugan-Subanun, Arab, Lannang, iban kaibanan pa

(Di dalamnya terdiri dari banyak suku kaum iaitu, Buranun (Orang Gunung), Tagimah (Orang Pesisir), Baklaya (Bugis-Malayo-Banjar-Champa), Samal-Badjao (Orang Laut), Yakan (Orang Basilan), Jama-Mapun (Orang Kagayan), Kalibugan-Subanun (Orang Sungai), Arab, Lannang (China), dan lain-lain lagi...)


Ngiyanan sila bangsa Tausug sabab taga bahasa "Lingua Franca", in katan pihak maghati ha hambuuk bahasa ngiyanan bahasa SUG

(Ia dinamakan bangsa Tausug sebab mempunyai bahasa "Lingua Franca", semua pihak mengerti dengan satu bahasa iaitu yang dinamakan bahasa SUG)


In maksud sin ngan Tausug: TAU dain ha kapu'an SUG

(Tausug membawa maksud: TAU (orang) dari kepulauan SUG)


Asal sin sabbutan SUG: SULUG hiyaupu' pa ngan SUG

(Asal kepada sebutan SUG: ialah SULUG diringkaskan menjadi SUG)


Sabab kabiyaksahan magpang'ig "L", SULUG=SUUG=SUG

(Disebabkan kebiasa'an membuang "L", SULUG=SUUG=SUG)


Maksud sin Sulug @ Sug: Kusug anud sin dagat (Sea Current)

(Maksud Sulug @ Sug ialah: Kekuatan aliran arus laut (Sea Current))


Hangkan ayaw kamu mainu-inu in pagtawag sin manga tau Brunei=Suluk, Banjar=Solok, Malayu=Solok, Jawa=Solot

(Oleh itu kamu jangan hairan mengapa orang Brunei menyebut Suluk, Banjar sebut Solok, Melayu sebut Solok, Jawa sebut Solot)


Ha abad (century) 14 asal in Sulug ngiyanan Solok sin tau Malaka, Solot in pagtawag sin empayar Madjapahit

(Pada abad 14 memang Sulug dinamakan Solok oleh orang Melaka, Solot pula adalah panggilan dari empayar Majapahit)


Sabab di' sila makatulid sumabbut "G" in Sulug magtingug SULUK atawa SOLOK

(Sebabnya mereka tidak dapat menyebut "G" (di hujung perkataan) dengan tepat, iaitu Sulug berbunyi Suluk atau Solok)


Maita' baha' in bangsa SULUG kakilahan nila? Unu in Rahasiya'?

(Mengapakah bangsa Sulug ini mereka kenal? Apa rahsianya?)


Maita' baha' in kangan-nganan sin manga daera ha Sumatra iban Malaya taga ma'ana ha bahasa Sulug sumagawa' way ma'ana ha bahasa MALAYU?

(Mengapakah nama-nama daerah di Sumatra dan Malaya mempunyai makna dalam bahasa SUlug tetapi tidak mempunyai makna dalam bahasa Melayu?)


Bunnal baha' in Sulug bakas nakapagkawasa ha katilingkal sin laud nila?

(Benarkah Sulug pernah berkuasa di sekeliling laut mereka?)


Video susungun: "UMURUL LIMPA' SIN SOLOK HA SUMATRA IBAN MALAKA", abad 7 sampai abad 15, haway pa karatung sin satru' Portugis-Spanyol, Balanda & Anggalis

(Video akan datang: "Menyusur jejak Solok di Sumatra dan Melaka", abad 7 hingga abad 15, sebelum kedatangan seteru, Portugis-Spanyol, Belanda & Inggeris)

ARTIKEL BAHASA SUG: KALIMAYAHAN (KEBEBASAN)

Posted by DZULASREE @ Asree Sug on Wednesday, October 19, 2011 0 ulasan

Walau ia kelihatan buruk dan dhaif tapi masih kuat dan kukuh mengibarkan kainnya ke seluruh alam, yakni, susah macamana pun ia akan tetap BERDIRI.

PERHATIAN:
Artikel ini baru sahaja disebarkan ke seluruh dunia samada email, blog, Facebook, dll yang dikeluarkan oleh Kementerian SSDI di Jolo, Sulu baru-baru ini. Ia dikekalkan dalam bahasa Sug (Sulug @ Suluk) khusus untuk pembaca Tausug.

Bagi sahabat-sahabat Melayu yang mahu melihat struktur bahasa Sug moden bolehlah meneliti satu persatu artikel dibawah ini, sebagai perbandingan dengan bahasa Melayu. Sebenarnya bahasa Sug menggunakan mirip sistem bahasa Semitik (Ibrani & Arab) yang menggunakan harkat 1 dan harkat 2 (pendek dan panjang sebutan). Sebagai contoh, Katu (kalau "a" dipanjangkan sebutannya dua harkat membawa maksud "kita punya", kalau "a" hanya seharkat dan "u" pula yang dipanjangkan 2 harkat bermaksud angka "Ketiga").

Para pengkaji bahasa akan berasa hairan mengapa bahasa Sug ini mirip bahasa Aram (Hebrew-Aramaik) malah bahasa Sug klasik tidak ubah seperti bahasa Hebrew Purba, terutama dalam penggunaan kata hubung "Ha", kosa kata dan perbendaharaan kata. Kami akan sediakan bab khusus berkenaan hubungkait antara bahasa Hebrew dan bahasa Sug di artikel akan datang. InsyaAllah (lihat juga kata hubung @ imbuhan dan akhiran "Hi, Sin, in, Pa, Ma, Na, Ka, Un, An").


KALIMAYAHAN

Vol. 1, No. 1 (3rd Quarter 2011) Ha 17 kasubangan sin bulan November 2011, ganap hika 606 tahun na dain ha tagna katindug sin pamarinta sin ka-Sultanan Sulu Darul Islam (SSDI) hapag uhanan hi Paduka Mahasari Maulana Sultan Shariful Hashim Abubakar, Sultan panagnaan sin Lupah Sug. In pamarinta adil sin Sultan nag anak-apu’ sampay timatas kulang-labi 530 tahun dain ha 1405 sampay pa 1936, tahun ka wafat ha Sultan Jamalul Kiram II. Puas dain duun, in nagsultan sa agun-agun bukunna ha atulan. Karna’ kaisa di’na kilahun in SSDI sin pamarinta Pilipinas; kaduwa nakasud na pa kapissukuan; katu bukun na kug-baya’ sin Tausug ha katiluagan; kaupat wala’ na naagad in taritib iban paglin sin pagsultan. Ha sabab ini, nalawa’ in sumangat (spirit) sin ra’yat ha tiranan sin pagsultan, malainkan in Kamahardikaan (Sovereignty) sin SSDI wala’ nalawa’.

Pasal ha waktu yadtu malamma na in kaput balis sin SSDI, karna’ piya ungsud sin parinta Milikan in manga sanjata sin Tausug pag puas sin paghamatung hi Sultan Jamalul Kiram II iban hi General John C. Bates (ha “Bates Treaty”) ha tahun 1899, nalugus in Tausug piasud in SSDI pa laum sin pamarinta Pilipinas ha bukun kug-baya’ sin ra’yat. Bang marayaw in kiatunan sin ra’yat sin SSDI ha lauman sin parinta Pilipinas, marai’ waina maka pikil magmuparik. Sagawa’, in hakikat sin parinta Pilipinas pissukuun in Tausug supaya di’na maka tukayad iban di’na maka gaus umatu atawa tumuntut sin kapatut nila pa Kalimayahan.

Ha laum labi 22 tahun dain ha katukbal sin Milikan pa Philippines sin “Independence” ha 1946 sampay pa jimatu in “Corregidor massacre” ha tahun 1968 - hambuuk panglaug sin parinta Philippine ha giatusan kabataan Tausug nagmamahil mag sundalu ha babaan sin pag tawagun “Operation Merdeka” sin Kaput Balis.

Ha panduga sin manga Tausug halul akkal, simari’at in pamissuku’ sin parinta ha manga Muslim, labi aula in bangsa Tausug ha katan lapisan sin masarakat (society). Muna-muna, katan kauman sin Muslim dain ha daggutan sampay pa kapu’an sin Mindanao iban Sulu, di’maghalin dain haka ‘da-ifan’ iban kamiskinan bang bandingun pa kauman sin manga kafir. Sumunud amuin hal kabuhianan sin tau lamud na in agama (religion), pag-usaha (commerce), iban pagpangadji’ (education). Bang sibu’-sibu’da dirihilan in katan kauman para hipag pasambu sin kauman nila, ma’na niya amu hayanat in kanakuraan sin Muslim (Tausug) ha politik. Sagawa’ ha tatkala di’pag usihatun sin parinta bang aunda timanda ‘project’, manunjuki baktulan nila ra in way kamumpaatan sumampay pa kauman sin manga Muslim. Hangkan misan biya’diin ka-adil sin Muslim, bang makalamud na mag politik, malawa’ in pagka-adil, malamin sin pagparinta kidjib, suap iban kungkaw. In dan sasakatan (roads) ha Lupah Sug nahinang na tungginganan bahasa amuna in sahaba’-haba’ dan ha katilingkal dunya pasal dain ha timpu sin Milikan pa tikmil masa ini, labina hanggatus tahun, waina mayan natalus hinang.

Pasal sin bautan kidjib, kungkaw iban suap amuna in nahinang liliran, in simintu sin dan di’ misan tumatas hangkatahun malarakna! Di’ta na kalagihan usihatun pa in katan pamissuku’ sin parinta ha manga Muslimin amuin wai simara’ ha pangatayan. Asalda, inshaAllah, bukunna malugay mamarinta na in SSDI. Duun ta na hipa nyata’ unu in pamarinta adil iban sin kaagi magpa sari’at kania. In mangi’nia bang in guwa’ sin hinang ta sibu’da iban sin siyunuran ta. Kugdanan kita sin kissa hinda “batak kai ambung”: umudju in hambuuk pa hambuuk sin sibu’da sila buslut.

Kain rentang di seluruh penempatan para Datu SSDI di Seluruh Kepulauan Sulu terutama di Lupa' Sug (Jolo) seperti Buansa, Luuk, Parang, Maimbung dll. Dengan kerelaan rakyat sendiri yang keluarkan kos merakyatkan SSDI dan Sultan mereka yang dikasihi PBMM SULTAN BANTILAN II.


Parinta adil Bang mamarinta na in SSDI, bukun siya magpaig ha manga ra’yat niya naghihinang ha parinta sin Pilipinas yari ha laum binaibayan sin SSDI, bang waira nahinang nila salla’ pa bangsa, hula’ iban agama Islam. Malainkan, bang kamattanan bat in sila sulang ha pamarinta SSDI sarta di’tuma-alluk pa undang-undang niya, kapatut sin parinta hitulak in panglamuri nila sahingga sila sumanggup na manaimai ha SSDI; sarta’ tuma-alluk na pa undang-undang niya .
Damikkian in sila halaum kawasa, saparati sin manga gubnul iban kamayulan, lilayun da isab in katan sin mapatut pa tattapun ha kawasa nila. Aun dain kanila in matup hinangun hulu-balang atawa ‘ambassador’ pa guwa’ hula’. Bihan in dagbus sin pamarinta adil; bukun mag bugit tau sagawa’ magpataud tau. Hisiu kanila in malasa ha bangsa sarta adil in pagparinta, dih sila kagantian. Sari’ di’ na, pindahun sila pa hinang amuin labi matup kanila.

MNLF, kusug baugbug sin SSDI

In manga ‘gagandilan’ anggauta sin Moro National Liberation Front (MNLF) lamud ha kusug baugbug sin parinta sin ka-Sultanan Sulu Darul Islam (SSDI). Ha pag patindug sin MNLF, nakajanji’ in mahadjana magjihad karna’ hula’- bangsa-agama, supaya madauhat in Kamahardikaan. Hangkan in katan masi-masi aun pa ‘jihad’ ha laum pangatayan nila, wajib na kanila tumuku ha SSDI supaya hikatunai na in janji’ nila pa Tuhan. Ha sabab ini, manawag-tawag in SSDI pa katan ra’yat sin Tausug: “magtaayun kitaniu tumuku ha pamarinta adil pa hika sanyang sin mahadjana’ iban pagmabuga’ pa Tuhan supaya kitaniu salamat Dunya-Akhirat.”

Muda-mudahan, salam duaa iban kasi-lasa kaniu katan
Datu Habib Sakiral Daie, Executive Minister Sultanate of Sulu Darul Islam [SSDI]

BUKU TGM TERBARU BAKAL TERBIT!!

Posted by DZULASREE @ Asree Sug on Monday, October 17, 2011 0 ulasan

Data telah siap tinggal susun sahaja lagi. Alhamdulillah, menambah lagi stok buku TGM yang bakal dicetak. Buku ini penulis menggunakan pendekatan sastera sebagai menyahut cabaran PAKSI. 50% datanya telah ada dalam blog ini cuma ditambah beberapa fakta dari buku catatan Flavius (Israeliyyat) dan kitab-kitab tafsir lainnya.

Bhg 3: Bangsa Eropah berasal dari kepulauan Sulu?

Posted by DZULASREE @ Asree Sug on Saturday, October 15, 2011 1 ulasan

Salah satu kartun ejekan terhadap Teori Darwin. Evolusi manusia pemabuk.

Ejekan Evolusi manusia dari air, satu kritikan kepada pencemaran alam.


PENDAHULUAN:

MANUSIA
TELAH PUN ADA SEBELUM ADAM A.S.

Para ahli antropologi dan sejarahwan barat yang meyakini EVOLUSI manusia berasal dari beruk seperti Teori Darwin ini menyatakan bahawa manusia sudah memang wujud berjuta-juta tahun dahulu di muka bumi. Dengan kata lain PENCIPTAAN ADAM a.s. yang didakwa sebagai Manusia pertama oleh agamawan Samawi (Yahudi, Kristian, Islam) kononnya adalah tidak benar kerana tidak bersifat saintifik.


Para ilmuan Islam telah mengambil inisiatif mengkaji sumber-sumber para ahli Evolusi yang anti agama itu dengan tujuan untuk mempertahankan AGAMA dan menampakkan kebatilan doktrin Evolusi. Kajian saintifik yang dijalankan oleh pengkaji Islam seperti Harun Yahya (Adnan Oktar) itu mendapati kajian Evolusi mereka penuh dengan kedustaan dan fosil-fosil rekaan, maka kita dapati KEBENARAN itu berpihak kepada Agama SAMAWI (ajaran dari langit). Sebagai contoh, terdapat kenyataan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahawa sebelum Nabi Adam a.s. dicipta oleh-NYA telah ada manusia sebelumnya di muka bumi.


"Ketika Allah berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?. Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya".
(Surah Al-Baqarah, ayat 30).

Pertanyaan para malaikat itu menunjukkan telah ada manusia lain yang suka berbunuhan (berperang bertumpah darah) sebelumnya yang kemudian telah dipupuskan oleh Allah swt. Malaikat menjelaskan bahawa golongan merekalah yang sepatutnya menjadi KHALIFAH di muka bumi itu kerana mereka senantiasa berzikir kepada NYA. Namun Allah swt lebih mengetahui yang tidak diketahui oleh makhluk ciptaan-Nya. Dengan itu terjawaplah persoalan mengapa banyak fosil berupa manusia yang ditemui berusia berjuta-juta tahun itu berdasarkan pentarikhan Radiokarbon memang wujud.


Malah hidupan yang besar-besar (Dinosur) itu sendiri Agama Samawi tidak menafikannya. Begitu jelas dalam Islam bahawa selepas penciptaan Bumi dalam 6 masa, maka dicipta lah hidupan (Flora & Fauna) oleh Tuhan pada masa ke-7. Adapun manusia purba dan haiwan serta tumbuhan raksasa telah pupus binasa dengan kehendak Allah Azza Wajalla jua. Fasa ke-6 dan ke-7 ini Adam a.s. belum dicipta. Menurut para saintis alternatif, sebelum ADAM zahir, telah ada golongan manusia yang amat maju yang mampu mencipta kenderaan terapung melawan graviti.Kenderaan melawan graviti yang pernah wujud sebelum Adam a.s.?

Dan mereka juga mampu mencipta senjata yang amat dahsyat (beribu kali ganda berbanding senjata Nuklear hari ini). Pada akhirnya muka bumi telah mengalami perubahan cuaca mendadak disebabkan perang senjata pemusnah mereka sendiri. Sehingga hari ini kesan-kesannya masih boleh dilihat di mereta tempat di dunia. Pertanyaan Malaikat kepada Allah Maha Pencipta yang terdapat dalam Al-Qur'an telah membuktikan bahawa Al-Qur'an telah mendahului kajian SAINS Moden hari ini tentang hidupan terawal di bumi.


Salah satu kawah di Gosses Bluff, Australia. Menurut saintis ada 10 buah kawah besar di seluruh dunia yang disebabkan oleh METEOR. Para Saintis alternatif pula tidak menolak ia disebabkan oleh Meteor tetapi menurut mereka ada kemungkinan ia disebabkan oleh perang Nuklear berpuluh ribu tahun yang lampau. Hal inilah yang menyebabkan perubahan suhu bumi dan kepupusan flora dan fauna zaman Jurasik.

Kawah terkecil ini bertempat di Barringer Crater, Arizona, US. Untuk melihat 8 lagi kawah terbesar di seluruh dunia sila klik ke: 10 Greatest Major-Impact Craters on Earth (photo).


PERBAHASAN DI MANA ADAM A.S. DITURUNKAN

01. CEYLON (SRI LANKA) ADALAH SIRINDIP YANG SEBENAR?

Sebahagian besar Ilmuan Islam meyakini bahawa Adam a.s. telah diturunkan oleh Allah swt di Selon
(Ceylon dalam sebutan British, kata asalnya Sinhalaya @ Sinhala, sekarang dinamakan Sri Lanka hanya bermula pada tahun 1972) yang juga dinamakan Taprobane dan Serendip oleh pelayar Arab. Sirindip adalah satu istilah yang begitu luas digunakan oleh orang Arab yang merujuk kepada kepulauan "Sebelah India". Walau bagaimana pun istilah Sirindip ini masih diperselisihkan terutama bila ia diketahui bahawa nama SIRINDIP adalah sebutan Arab bagi Suvarnadvipa (Kepulauan Emas).

Orang-orang Nusantara yang belajar agama di Timur Tengah pada abad ke-17 juga mendapat nama Sirindip ini pada lidah pedagang Arab yang berulang alik ke India. Antara ulama' tersohor Nusantara yang menyebut SIRINDIP itu adalah Selon (Ceylon @ Sri Lanka) ialah
Syeikh Yusuf Al-Makassari.

"...berkata hamba yang fakir, yang rendah, yang tenggelam dalam dosa,... Ketika kami dengan takdir dan qada Allah berada di bumi Selon, tempat turunnya Safiullah Adam a.s. dari Syurga, yang terkenal dengan Pulau Sarandib, tempat pengasingan pemberontak, beberapa saudara di antara sahabat dan haji-haji yang tercinta, minta kepada saya, supaya saya menulis risalah tentang Ghayat al-ikhtisar wa nihayat al-intizar (Risalah Tujuan yang tersingkat dan akhir yang diharap)". (Karangan Syeikh Yusuf Al-Makassari, kelolaan P. Voorhoeve hlm. 314, Anom. salinan dari Microfilm MSKBG 108 Arab...).

Menurut tradisi lisan Solok di kepulauan Sulu, Syeikh Yusuf adalah salah seorang dari wali 7 yang membawa Islam ke kepulauan Sulu. Namun menurut beberapa pengkaji termasuk Prof. Cesar Adib Majul telah mempersoalkan kesahihan kedatangan wali 7 ke Kepulauan Sulu. Hal ini berkemungkinan hanya berlaku kepada orang-orang Sulu yang berulang-alik ke Makassar dan Banten (Jawa) dan dapat belajar terus dari Syeikh Yusuf. Kemudian bekas pelajar Syeikh Yusuf dari kalangan orang Solok ini kembali ke Sulu dan berdakwah pula di sana. Walau bagaimana pun, tradisi lisan orang Suluk yang menyatakan Syeikh Yusuf pernah ke Sulu tidak lah pula dapat ditolak bulat-bulat. Kemungkinan juga benar.

Maka tidak hairan mengapa ilmu Tasawwuf ala Syeikh Yusuf Al-Makassari sehingga hari ini sangat berpengaruh dikalangan imam-imam di pedalaman Jolo. Kaedah Syeikh Yusuf dalam ilmu Suluk Sufi ini ialah Falsafah kepada mengenal KEKASIH (Tuhan). Ia menggunakan kaedah soal-jawab seperti teka-teki untuk mendapat kefahaman ilmu MENGENAL TUHAN. Nampaknya kaedah ini sangat sesuai dengan orang kepulauan Sulu yang lebih banyak menghafal tradisi lisan dari menulis dan membaca.


Berbalik kepada Selon (Ceylon) yang hari ini kita kenali sebagai Sri Lanka, sekiranya kita menggunakan kaedah antro-linguistik (usul kajian bahasa), nama asal Ceylon itu ialah Sin-ha-laya atau Sinhala sahaja. Sinha sebenarnya membawa maksud SINGA (Lion) dalam bahasa sanskrit, yang sebenarnya kalau kita selidiki secara teliti ia bukanlah dari bahasa Sanskrit tetapi berasal dari bahasa Nusantara iaitu SINGGAH. Pulau kecil di hujung selatan India itu biasanya akan dijadikan persinggahan untuk menuju ke Goa (India Barat) atau terus ke Teluk Farsi dan tempat-tempat lain di Barat.


Nampaknya penduduk Singapura pun menyedari kesilapan orang terdahulu mentafsirkan nama Singapura sebagai Negeri Singa. Lambang pada patung yang dijadikan simbol Singapura menjelaskan pada kita akan kekeliruan nama Singapura itu sendiri iaitu singa berekor ikan.

Singgah-Pura atau Singa-Pura? Negeri tempat persinggahan atau negeri terdapatnya binatang singa? Kedudukan lokasinya serta latar belakang sejarah awalnya sebagai tempat persinggahan para pedagang dari China ke India.


Hal ini sama dengan apa yang berlaku ke atas SINGAPURA yang kononnya bermaksud Negeri Singa, wal hal ia membawa maksud negeri persinggahan. Adalah di luar akal yang sihat kalau ada yang menyangka di situ terdapat banyak binatang Singa. Kalau Harimau-Pura mungkin masih boleh diterima. Orang-orang Sulu sehingga hari ini masih menyebut Singga-Pura kepada negeri Tumasek itu. Nampaknya bahasa Sulu lebih tepat menyebut Singgah-Pura
sebagai menunjukkan NEGERI TEMPAT PERSINGGAHAN bukannya Singapura (Negeri Singa).


02. DIMANA NEGERI SIRINDIP YANG SEBENAR?

Sekarang mari kita rungkai mengapa dikatakan negeri Sin-ha (Ceylon) itu dikatakan sebagai tempat turunnya Adam a.s. dan kemudian setelah menyedari bahawa Ceylon (Sri Lanka) itu bukannya Sirindip yang sebenar akhirnya satu pulau lagi mula dinamakan Sing-ha (Singapore) itu. Kesilapan para ulama' yang mengambil bulat-bulat nama Sirindip itu sebagai Ceylon (Sri Lanka) telah diperbetulkan oleh kitab-kitab karangan Al-Biruni (973-1048), Al-Idrisi (1099–1165 atau 1166), Al-Mas'udi (871-957) dan beberapa pencatat sejarah Arab tersohor lainnya.

Keterangan Al-Biruni adalah yang paling akurat dalam menyatakan dimana lokasi sebenar SRINDIP itu berdasarkan pengkajiannya selama 13 tahun di India. Beliau mahir berbahasa Sanskrit sehingga mampu menterjemahkan kitab-kitab Sanskrit ke Bahasa Arab. Beliau mengatakan,

"Pulau-pulau sebelah timur di lautan ini (Laut Champa), yang lebih dekat ke China dari India, adalah pulau Zabaj, yang disebut oleh orang Hindu, Suvarnadvipa, iaitu pulau-pulau emas ... kerana anda boleh mendapatkan banyak emas sebagai wang modal jika anda mencuci hanya sedikit dari bumi negara itu."

Ini adalah peta Asia Tenggara hari ini. Bayangkan di zaman dahulu sebelum ada nama Philippines, Malaysia dan Indonesia? Apakah nama negeri kepulauan DI SEBELAH TIMUR LAUT CHAMPA (VIETNAM)?


Ini bermakna Al-Biruni tidak mengambil rujukan di atas catatan Al-Mas'udi yang lebih awal menyatakan,

"Di lautan Champa (timur Laut China Selatan) adalah tempat kerajaan Maharaja, raja kepulauan, yang berkuasa atas kerajaan tanpa batas dan mempunyai pasukan tak terhitung. Bahkan kapal yang paling cepat pun tidak dapat menghabiskan dalam masa dua tahun melawat mengelilingi pulau-pulau yang berada di bawah kekuasaannya. Wilayah raja ini menghasilkan segala macam rempah-rempah dan aromatik, dan tidak ada kerajaan lain berdaulat di dunia ini sebagaimana kekayaannya yang banyak menguasai tanah."

Apabila dikatakan bahawa wilayah Zabaj atau yang dikatakan sebagai wilayah Suvarnadvipa itu berpusat di sebelah timur laut Champa, lebih hampir ke China berbanding India menunjukkan bahawa ada satu RAHSIA di sana yang masih tertimbus. Dinamakan wilayah Maharaja yang dikatakan mempunyai kekuatan tentera yang tidak terhitung hinggakan keluasan pemerintahan kepulauannya sangat luas. Malah kapal laut yang sangat laju pun tidak mungkin dapat melawat keseluruhan pulau-pulau tersebut dalam masa dua tahun. Hal ini akan membuka ruang kepada kita untuk merungkai tempat yang dikatakan "Kepulauan yang lebih hampir dengan China" ini.

Kononnya nama "China" hanya bermula ketika era pemerintahan Dinasti Qin. Namun hingga hari ini masih menjadi tandatanya asal usul permulaan nama China. Apakah nama China ini diambil dari nama SIN (Kepulauan di sebelah Timur Laut Champa) atau diambil dari nama "Si" dalam sebutan Tionghwa yang merujuk kepada SUTERA?


03. TANDATANYA NAMA "CHINA"

Tahukah anda dari mana nama CHINA itu muncul? Sejak bila ia mula dikenali? Para ahli sejarah bersepakat bahawa tidak pernah muncul nama China sebelum Masihi. China atau Sinea hanya muncul dalam catatan Ptolemy pada tahun 150 setelah Masihi. Sedangkan sebelumnya iaitu dalam catatan Strabo (tahun 20 setelah Masihi), Pomponius Mela (tahun 50 setelah Masihi) dan beberapa dekad kemudian catatan Pliny the Elder tidak pernah menyebut nama "CHINA". Bangsa Eropah hanya mengenali orang China sebagai Seres atau Sereca yang bermaksud "Silk" (Sutera). Nama Chi-na muncul dari asbab "Si" dalam sebutan China yang bermaksud Sutera.

"Seres (Gr. Σῆρες, Lat. Sērēs) was the ancient Greek and Roman name for the inhabitants of eastern Central Asia.[1] It meant "of silk," or people of the "land where silk comes from." The country of the Seres was Serica. The name is thought to derive from the Chinese word for silk, si (Traditional Chinese:; Simplified Chinese: ; pinyin: ). It is itself at the origin of the Latin for "silk", sērĭcă". (Rujuk: http://en.wikipedia.org/wiki/Seres)

Semua bangsa di Asia Tenggara sendiri tidak menyebut China tetapi menyebutnya Zhonghua atau Thionghwa @ Tiong Hua. Hanya Orang Sulu di kepulauan Sulu menyebutnya Lannang, pada hal orang Sulu lah yang paling rapat dengan orang China. Hinggakan yang mempopularkan nama Encik (Suluk: Insi') yang bermaksud "perempuan Lannang bermata sepet yang kaya" adalah orang-orang kepulauan Sulu, yang kemudian digunakan oleh orang Melayu sebagai gelaran hormat (Orang Manila Tagalog @ Visaya menyebut Insi' @ Enchik merujuk kepada "mata sepet"). Nama China hanya muncul sebelum era Sri Vijaya (Era Ptolemy di Eropah) dan semakin dikenali dengan nama China ketika kedatangan Kolonialis Eropah ke Asia Tenggara.

Catatan Ptolemy buat pertama kali mengungkap Sinae,

"The inhabited part of our earth is bounded on the east by the Unknown Land which lies along the region occupied by the eastermost nations of Asia Major, the Sinae and the nations of Serice" (Ptolemy Geographia, ca 150 AD)

"Bahagian yang berpenghuni di bumi kita disempadani di sebelah timur oleh Tanah Tidak Diketahui yang terletak di sepanjang wilayah yang diduduki oleh kebanyakan bangsa-bangsa sebelah Timur di Asia Major, iaitu Sinae dan bangsa-bangsa Serice" (Geographia Ptolemy, sekitar 150 setelah Masihi)

Ptolemy juga dapat mengukur lokasi sebenar bangsa Sinea di Timur ini dalam catatannya. Namun, terdapat satu lokasi yang tidak dapat mereka ukur lokasinya dengan tepat iaitu WILAYAH SIN yang sebenar. Nama ini menjadi kekeliruan sehingga dua pulau turut disangka sebagai SIN yang sebenar iaitu SIN-HA-LAYA (Ceylon @ Sri Lanka) dan SIN-HA-PURA (Singapura). Wilayah Sin tercatat dalam Kitab Perjanjian Lama,

"The land of Sin (Hebrew: סִינִים‎), also known as Sinim is mentioned in the Hebrew Bible, in the Book of Isaiah 49:12: "Behold, these shall come from far: and, lo, these from the north and from the west; and these from the land of Sin."

"Tanah Sin (Ibrani: סִינִים), juga dikenali sebagai Sinim telah disebut dalam Alkitab Ibrani, di dalam Kitab Yesaya 49:12: "Ketika ini hendaklah datang dari jauh: dan, sesungguhnya, ini dari utara dan dari barat, dan ini dari tanah Sin".


04. TANAH SIN @ SINIM DAN KAITANNYA DENGAN RATU SABA' SERTA DUNGSUN (DUSUN)

Dalam ayat Bible seterusnya kita akan lihat bahawa tanah SIN ini ada hubungan dengan pemerintahan RAJA WANITA yang kaya bernama Queen of Sheba (Ratu Balqis) yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai Malika Saba' (Raja Wanita Saba').

Book of Isaiah 60:6, "And they from Sheba shall come: they shall bring forth gold and incense; and they shall show forth the praises of the Lord".

Dari Kitab Yesaya 60:6, "Dan mereka dari Sheba akan datang: mereka hendaklah mengeluarkan emas dan kemenyan, dan mereka akan menampakkan memuji Tuhan".

Menurut para pentafsir Bible, Ratu Saba' datang dari sebelah Yaman atau Ethiopia yang membawa Emas, rempah ratus dan batu-batu berharga (mungkin permata, kristal, zamrud dan mutiara) ini menunjukkan bahawa Ratu Saba' adalah berasal dari negeri kepulauan Nusantara kerana rempah ratus, damar (termasuk kemenyan), emas dan permata @ mutiara berharga banyak terdapat di Nusantara terutama di kepulauan sebelah timur yang lebih hampir dengan China.

Gendang Dong Son (Dusun?) berusia 300 tahun sebelum masihi yang juga terdapat di Tanah Melayu, Jawa dan tempat-tempat lain di sekitar Nusantara. Pentarikhan Radiokarbon menunjukkan asal-usul gendang tembaga/gangsa ini didahului oleh gendang di Vietnam. Maka kesimpulannya gendang tersebut berasal dari Tamadun Dong Son di Vietnam.

Patung gangsa Dong Son bertarikh 500 tahun sebelum masihi.


Lukisan seni Dong Son yang serupa dengan lukisan bangsa Maya & Aztect di Amerika. Perahu Dong Son dengan imej burung berjambul menjadi identiti. Sehingga hari ini imej berjambul burung ini masih menjadi budaya Dayak di Borneo, Aeta-Igorot di Sulu Utara, Nias di Sumatera dan kaum-kaum asli di Taiwan.


Tahukah anda bangsa yang mengetahui tanah Saba' ialah bangsa DUNGSUN atau bangsa Dusun Purba? Bangsa Dungsun pertama kali dapat dijumpai oleh ahli antropologi ialah berdasarkan tinggalan peralatan gangsa dan tembaga yang dijumpai di Vietnam. Menurut pentarikhan Radiokarbon peralatan Dungsun tersebut berusia 300 tahun sebelum Masihi malah mungkin lebih lama dari itu. Melihat kualiti peralatan gangsa tersebut para saintis telah membuat kesimpulan bahawa bangsa DUNGSUN adalah hasil dari satu PERADABAN termaju yang pernah wujud ribuan tahun sebelum kemunculan peradaban Mesir Purba dan Sumeria.

Peradaban ini dikenali sebagai PERADABAN LEMURIA. Penemuan mengejutkan tentang budaya Dungsun ini ialah pada kuburan mereka, mayat-mayat dimasukkan kedalam perahu bercadik (Katig, i.e. buluh pengimbang) dan pada kepala mayat terdapat bulu-bulu burung (seperti Dayak di Borneo dan kepulauan Sulu Utara, Mindanao atau Red Indian di Amerika). Menurut sebahagian pengkaji, bangsa Dungsun bukan berasal dari tanah besar tetapi berasal dari kepulauan yang berkemungkinan lari ke tanah besar disebabkan oleh letusan gunung berapi di tempat asal mereka.

Sekiranya kita melihat gambar-gambar Dayak, Sulu Utara (Filipina hari ini) sehingga Mindanao kebanyakan mereka bertatu dan memakai bulu burung atas kepala dan menggunakan perahu bercadik (Katig). Mengecap tatu pada badan ini dipanggil Pintados (Pint) dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Pict (badan bergambar) dan disebut oleh bangsa Maya @ Aztect sebagai PUNT. Bangsa Maya dan Aztect nampaknya mempunyai pertalian rapat dengan bangsa PUNT ini. Tidak syak lagi Sinim yang dimaksudkan ialah kepulauan sebelah TIMUR yang lokasinya antara China dan Australia.

Hal ini perlu dilihat pada bangsa Phoenesia di Laut Mediterranean berkenaan SINIM tersebut bukanlah China tetapi adalah kepulauan yang mereka rujuk sebagai Australia.

"Sinim is an an Ancient Hebrew and Phoenician term for Australia. The Phoenicians sailed to every corner of the globe. They circumnavigated Africa and Britain. They also reached Scandinavia and the Americas. The Phoenician script was introduced to Indonesia from before 600 BCE. The Ancient Egyptians, Phoenicians, and Hebrews had knowledge of Australia." (Rujuk: Awakens China : A New World Superpower? www.cephasministry.com/)

"Sinim adalah dari bahasa Ibrani Kuno dan istilah Phoenicia bagi Australia. Orang Fenisia telah pun belayar ke setiap penjuru dunia. Mereka mengelilingi Afrika dan Britain. Mereka juga sampai ke Scandinavia dan Amerika. Tulisan Phoenicia telah diperkenalkan ke Indonesia dari sebelum 600 SM. Orang-orang Mesir purba, Phoenicia, dan Ibrani memang mempunyai pengetahuan tentang Australia."

Permulaan bangsa Phoenisia adalah percantuman antara Bani Ham dan Bani Sam. Namun Bani Sam yang lebih mendominasi kerangka awal Bangsa Phoenisia sehingga dipanggil SAMAR atau Samaria @ Samaritan (di kepulauan Sulu dipanggil SAMAL, kerana "R" biasanya berbunyi "L"). Mereka dianggap oleh pakar genetik sebagai Semitik (Bani Sam, samada Arab atau Israel). Namun, tradisi Raja-Raja Bani Yafits telah meletakkan keduanya (Bani Sam dan Bani Ham) sebagai "ditapak kaki" yang hanya dijadikan sebagai tapak selipar. Raja Pharaoh (Fir'aun) contohnya menurut para ahli sejarah adalah berkulit putih berambut perang dari Bani Yafits. Raja Pharaoh beratus tahun memerangi dan memperhambakan Bani Sam dan Bani Ham.

Capal atau selipar Raja Pharaoh (Fir'aun) yang memaparkan imej Bani Ham (berkulit hitam) dan Bani Sam (berkulit cerah berambut perang) menunjukkan ketinggian darjat Fir'aun yang pada akhirnya mengaku Tuhan.


Bani Ham dan Bani Sam kerana tidak tahan dengan budaya angkuh Raja Pharaoh dan kekejaman Assyiria mereka berbondong-bondong lari ke hujung sebelah timur Nusantara.

 • Tahukah anda mengapa orang Bugis di Sulawesi menamakan kapal layar purba mereka dengan nama KAPAL FINISI? Ini kerana Bugis adalah sebahagian dari bangsa Phoenisia.
 • Tahukah anda orang-orang Brunei menamakan Borneo Utara sebagai SABA'? Wilayah Saba' adalah bertempat di kepulauan bermula dari pantai Timur Sabah sehingga ke barat Mindanao.
 • Tahukah anda bangsa Dungsun @ DONG-SUN @ DUNG-SON disebut oleh orang Jepun sebagai RUSUNG? Yang kemudian disebut Lu-Sung oleh sebahagian pedagang Lannang (China), yang kemudian disebut oleh Portugis sebagai Lozon? Orangnya pula dipanggil Luzoes atau Lucoes oleh Portugis Melaka abad ke-15?
 • Tahukah anda mengapa bangsa LUZON @ DUSUN @ DUNGSUN hingga hari ini terdapat banyak perkataan Ibrani (Bahasa Bani Israel) dalam bahasa harian mereka?
 • Apakah anda melihat terdapat perbezaan nyata antara Orang Suluk di kepulauan Sulu dan Orang Dusun di kaki Gunung Kinabalu? Perbezaannya hanyalah pegangan agama Animisma-Kristian dan Islam. Tanyalah orang tua di kaki Gunung Kinabalu tentang asal bangsa DUSUN, pasti anda dijawab, "Nenek moyang kami adalah pelaut".

Bersambung.....Notakaki:

http://www.sott.net/articles/show/162746-10-greatest-major-impact-craters-on-earth-photo-


Petikan dari buku susunan Tudjimah Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2005. Tajuk: Syekh Yusuf Makasar, Riwayat dan Ajarannya.


http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_former_name_of_Sri_Lanka


Al-Biruni
, (973-1048), Abu Rayhan Muhammed Ibnu Ahmad Al-Biruni. Lahir di kota Kath – sekarang adalah kota Khiva – di sekitar wilayah aliran Sungai Oxus, Khwarizm (Uzbekistan). Selain menguasai bermacam ilmu pengetahuan, Al-Biruni juga fasih banyak bahasa seperti Arab, Turki, Persia, Sanskrit, Hebrew dan Suriah. Pada usia 27 tahun, dia menulis buku sejarah yang diberi judul Chronology. Sayangnya buku itu kini telah hilang. Dalam kitab yang ditulisnya Kitab fi Tahqiq ma li’l-Hind atau Penelitian tentang India, Al-Biruni telah berjaya membezakan antara metod saintifik dengan metod historis. Ini kerana pada tahun 1017 M hingga 1030 M, Al-Biruni mendapat kesempatan untuk melancong ke India. Selama 13 tahun, beliau mengkaji tentang selok belok India hingga melahirkan apa yang disebut "Indologi" atau kajian tentang India. Di negeri Hindustan itu, Al-Biruni mengumpulkan beragam bahan bagi penelitian monumental yang dilakukannya. Dia mengorek dan menghimpun sejarah, kebiasaan, keyakian atau kepercayaan yang dianut masyarakat di sub-benua India.

Al-Mas’udi
, lahir 871-957 (Abu al-Hassan Ali bin Husayn bin Ali al­-Mas’udi atau Abu Hassan ‘Ali bin al-Hasyn bin ‘Abdullah al-Mas’udi), bukan sahaja berbakat daham bidang pengembaraan, tetapi juga terkenal sebagai sejarawan, ahli ihmu bumi dan fizik yang telah meninggalkan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai mengenai perjalanan, sejarah, geografi, muzik dan pelbagai pengetahuan lain. Dalam pengembaraan pula beliau banyak membuat penemuan, pemerhatian dan penyelidikan terutamanya kedudukan laut. Manakala dalam bidang geografi pula, beliau turut menyum­bang beberapa pendapat dan pandangan yang bernas tentang beberapa teori iaitu hasil pemerhatian dan kajiannya terhadap faktor persekitaran dan keadaan masyarakat yang hidup di bawah pengaruh faktor fizikal tersebut. Manakala dalam bidang sejarah beliau dikenali oleh masyarakat Arab sebagai ‘Herodotus dan Plinius’ kerana membuat revolusi dalam ilmu sejarah.

Al-Idrisi
, dilahirkan di Ceuta (Sabtah), Afrika Utara pada 1099, meninggal pada 1165 atau 1166 ketika beliau berusia 65 tahun (al-Sharif al-Idrisi al-Qurtubi). Beliau dikatakan berketurunan langsung dari Nabi Muhammad s.a.w. Namun kawasan Ceuta termasuk dalam wilayah Sepanyol. Beliau berketurunan daripada pemimpin Bani Hammudiyah yang pernah memerintah Malaga, Cueta dan Tangier hingga 1084 M. dikenali oleh masyarakat Barat sebagai ahli geografi yang telah membuat glob dunia daripada bahan perak seberat 400 kg untuk Raja Roger II dari Sicilia (sekarang disebut sebagai Sicily, sebuah pulau yang terletak di selatan Itali). Beberapa mahasiswa menyanjungnya sebagai ahli geografi dan kartografi terhebat pada abad pertengahan. Sumbangan Andalus yang terbanyak sekali dalam bidang geografi ialah daripada segi pengembaraan dan kartografi. Para pengembara Andalus telah mengembara jauh ke merata tempat di dalam dan juga di luar negeri untuk mencari maklumat mengenai geografi. Ini tidak terkecuali dengan al-Idrisi. Karyanya banyak menyajikan data komprehensif dari setiap wilayah di dunia.

Keterangan Seres bersumber dari Schoff, Wilfred H.: "The Eastern Iron Trade of the Roman Empire", Journal of the American Oriental Society, Vol. 35 (1915), pp. 224-239 (237).