VIDEO HIPAGPATUMTUM PA MANGA KATAYMANGHURAN KU TAUSUG SABAH SAPLAG PA KAPU'AN SIN SULU

Posted by DZULASREE @ Asree Sug on Sunday, March 10, 2013 8 ulasan
Makaluuy in manga kataymanghuran taniyu simud pa Sabah nagda sinapang. Way mahinang taniyu manga Tausug ha Sabah malaingkan tahan imiyan:

"Mayta' basab kamu manga taymanghud nag hinang bihaini, di' ka mapikil niyu in manga kami di haini nag uusaha malapay sin hinang niyu yan? Bihaun in manga bangsa ta niyu ha Sabah way pass way katarrangan naguusaha maraw  yaunna iyapas tiyukud nakalamud ha manga simud nagdara sinapang yaun ha Lahad Datu. Andu' isab manga taymanghud, mayta' baha'? Asal bunnal di' kami makasandal bang sawpama awun bangsa namu' puhingaun bunuun sin hambuuk hula' ha bukun hak sin hula' yaun mamunu' ha bangsa namu'. Sagawa' bang isab kita' namu' in kamu (bangsa namu' da) halaum kalaungan iban ha bukun hak niyu simud pa lugal ini danan biyunu' kamu, asal tuud way mahinang namu' malaingkan dumuwaa pa Tuhan ha supaya in kami di haini di' malapay sin kalaungan niyu...."

Kitaa niyu ba manga taymanghud unu in kiyakitaan namu' in kamu simud palaum Lahad Datu nagda sinapang halaum kalawngan:


 • 1: Mayta' kamu simud palaum Sabah nagda sinapang nagusal ngan sin Sultan KIRAM? (misan unu na ngan sultan bang KIRAM da).  Way niyu kiyaingatan in KIRAM katan nagdara panji sin Philippines? Kitaa niyu ba in Family KIRAM yan katan taga Passport Philippines hangkan in panji sin SULTANATE nila yan iyaabayan sin PANJI PHILIPPINES. In panayma' sin Malaysia bukun indiyara niyu Sultanate of Sulu sagawa' Sultanate of Philippines, in nakurah niyu hi Jamalul Kiram III, in nakura' hi Jamalul Kiram III amuna in presiden Philippines. In guwa' niyu miyari kamu nagda sinapang pa Sabah in kamu FILIPINO bukun Tausug raayat sin Sultanate of Sulu sabunnal. Karna' in Sultanate of Sulu bukun sakup sin Philippines, sabab in Philippines hamba raayat sin King Philipp II Spanyol Kastila'. Pangasubu kahnu in Tausug iban Sultanate of Sulu naraug sin King Philipp II?

 • 2: Simud kamu nagda sinapang in maksud magtuntut sin SABAH dahun magbalik pa lauman sin Sultanate of SULU? Na lawng tuud ini manga taymanghud, ayaw niyu kami dahun pakalawngan, in panghati namu' di ha Sabah in kamu yan Filipino sabab in Sultan niyu Filipino, tuntutun in Sabah dahun pa Philippines.... unu na in kasuddahan bang in Sabah duunda ha Philippines? In guwa' mahinang da in bangsa ta niyu majuljana' pamarintahan naisab sin manga Tausug politisian kurakut (bukun sab katan) biya' sin manga nag happen ha Sulu bihaun. Way mabaya' Tausug di ha Sabah guyurun maun pa Philippines in Sabah. Makuyag pa sila in Sabah pamarintahan sin Malaysia. Magmaaf kamu manga taymanghud way lamud namu'. 

 • 3: Nagiyan kamu in diyara niyu Sultanate of Sulu Sabunnal amuna hi Jamalul Kiram III... pangasubu kahnu si yan kila namarinta sin SULU? Laung niyu sabab sin siya na yaun in nakasud palaum 9 Hiers sin Padjakan Sabah 1878? Pangasubu namu' kahnu hi Kiram yan siyulat duun ha 9 Hiers yan hinang Sultan Sulu? Way niyu kiyaingatan hi Judge CFC Makaskie ha tahun 1939 namaita' in sila yaun 9 Hiers hat sadja WARIS sin bayad 5,300 sin Sultan Jamalul Kiram II. Bima'na way Sultan Sulu duun. In maksud hi Judge Makaskie "Way na Sultan Sulu ha panaymai nila bat naman in Sabah makapuklas daing ha KIRAM". Hangkan way nila recognise daing 9 family yaun misan hambuuk Sultan Sulu... in kaaunan ha susungun masa in 9 Hiers yaun sumakat katan mahinang SULTAN SULU. Amuyaun in maksud sin Judge CFC Makaskie bat in manga karatuan malawa' na ha sayu. Kalawaan raayat magagaw naman magsultan sin baran put mayan yaunda halauman sin Philippines imiiyan "Kami na ini manga KIRAM in PINOY sabunnal". Nalawa' in pagka citizens sin Sulu kanila nahinang Filipino, hangkan yan hisiyu in magad ha KIRAM yan katan makasud halaum kalawngan. Wal 'iyyazubillah!!


Hangkan mainu inu sakamu bang mayta' in manga Tausug ha Sabah way miyagad sin pagiyanun niyu MAGTUNTUT SIN SABAH yan ha sabab sin 3 parkala' ha taas yaun. Awun sarah niya manga taymanghud magsalassay sin kahalan ini. bang ini kaabutan sin pikilan sin manga taymanghud taniyu manga KIRAM yan insyaa Allah in SULU mahinang hambuuk hula' magbalik. Bukunna Filipino... hati niya Sultanate of Sulu na magbalik.


Ingatun taniyu in Sabah yaun napadjak salama AWUN BULAN IBAN BITUUN. Bulan amuna in Sultan Sulu, in Bituun amuna in namadjak (Anggalis/Malaysia). Salama in MALAYSIA KIMILA HA SULTANATE OF SULU tagdapu sin Sabah iban mabaya' pa mamadjak, salama yadtu ra isab in way mahinang sin Sultanate of Sulu way hak niya kumawa'. Amurakuman pagisunan bang pila in bayad sin padjakan hitukbal sin Malaysia hapagisunan dakuman magtantu ha bissara maraw. iban in manga Tausug manjari na sumud guwa' sin Sabah way na pagsaggaw paghalaw, sabab biyutang halaum konteks sin Padjakan North Borneo 1878 in manga hamba-raayat sin Sultanate of Sulu di' manjari langun magsud guwa', bang saupama makadusa in raayat sin Sulu subay sila hukuman sin pamarinta namadjak. Amuyan in biyutang halaum Nusulan (History).

Di' kimila in Malaysia ha Sultanate of Sulu bang in kaabutan Filipino ra in naggugulal SULTAN SULU. Kitaa niyu ba in Sultan Bantilan II yaun ha SUG nagpatindug panji sin Sulu Sultanate (SSDI)... way iyaabayan sin panji Philippines. Independen, di' yaun kahukutan sin sara' (LAW) sin Philippines sabab bukun sila Filipino. kitaa niyu hi Jamalul Kiram III yanna iyantupan saggawun sabab kiyugdan siya sin sara' sin Philipines as FILIPINO.

MANGA TAYMANGHUD karina kamu tumaayun pa Sultaniyah Sulu Darul Islam (SSDI). In kita niyu Tausug asal independen, way na Filipino daing pa ha jaman kastila' sampai sakarang pa ini ini in kita niyu mahardika'. Magbalik batang sadja kita niyu manga taymanghud. Karina kamu KIRAM, Shakirullah, Harun Al-Rasyid, Pulalun, manga politisyan Tausug, manga MNLF manga Abu Sayyaf, manga Buranun, manga Yakan pa bangsa Sama, Badjau, manga Kagayan manga Kalibugan-Subaanun sasuku' sin sakup sin Sultanate of Sulu maghambuuk kita niyu ha panghati bunnal. MAGPATINDUG MAGBALIK SIN DARUL ISLAM SULU taniyu kalasahan way na FILIPINO. 1. http://malaysiamilitarypower.blogspot.com/2013/03/10000-or-more-battle-hardened-pinoy.html

 1. Apakah pula perbezaan di antara orang Sulu dan Moro? Adakah Moro juga mempunyai Sultan?

 1. Moro bermaksud penganut agama islam.... bangsamoro bermaksud bangsa beragama islam... menurut istilah spanyol melayu di indonesia dan malaysia, brunei dan aceh juga di sebut bangsa moro yg bermaksud bangsa yg menganut agama islam.

  Di sulu dan mindanau banyak kaum dan banyak bahasa serta budaya yg pelbagai namun mereka beragama islam secara majoriti... untuk tidak peningkan kepala spanyol maka semua kaum beragama islam itu digelar moro....

 1. Terima Kasih DSSAS. Jadi MILF & MNLF juga berketurunan Sulu?

 1. sambung...

  Selain daripada Nur Misuari dan MNLF yang merasa terancam dengan perjanjian untuk berdamai ini, kumpulan-kumpulan yang menuntut kesultanan Sulu (ada banyak kumpulan), klan-klan keluarga yang terdiri daripada pelbagai klan datu-datu dan juga kumpulan-kumpulan serpihan yang keluar daripada MNLF dan MILF juga turut merasa tergugat dengan perjanjian untuk berdamai yang termeterai pada 2012 yang lalu.

  Politik di Selatan Filipina yang merangkumi pulau Mindanao dan juga kepulauan Sulu adalah terlalu rumit untuk difahami dan terlalu kejam serta ganas untuk digeluti. Hanya mereka yang kuat, ganas, kaya dan mempunyai senjata moden yang banyak yang akan menguasai politik di wilayah bergolak Mindanao dan Sulu ini.

  Seorang penyelidik Eropah yang bertahun-tahun membuat penyelidikan di Mindanao dan kepulauan Sulu berkata kuasa politik di Mindanao dan kepulauan Sulu tidak pernah ditentukan oleh undi rakyat tetapi ditentukan oleh 3G - Goons, Guns and Gold (Samseng, Senapang dan Duit)! Siapa yang punya samseng/kaki pukol yg lebih ramai, senjata dan duit yg lebih banyak, maka dialah yang akan menguasai politik di wilayah ganas ini!

  p/s: baca tentang kekejaman salah satu klan (klan datu andal ampatuan dan mereka ini muslim) dari sekian banyak klan-klan keluarga datu-datu yang wujud di selatan Filipina ini di sini: http://regional.kompas.com/read/2009/12/07/08065055/Klan.Ampatuan.seperti.Tuhan.

 1. sambung...

  MNLF setelah membuat perjanjian damai dengan kerajaan Filipina pada tahun 1996, sudah tidak begitu popular lagi di kalangan bangsa Moro yang bukan dari etnik Tausug. Malahan MNLF sudah berpecah kepada beberapa kumpulan yang lain seperti MNLF Reform, Abu Sayyaf dan beberapa kumpulan kecil yang lain.

  MILF itu sendiri di bawah pimpinan arwah Hashim Selamat telah memecahkan dirinya daripada MNLF kerana perbezaan ideologi dan juga perebutan kuasa dalaman antara fraksi Nur Misuari dan fraksi Hashim Selamat pada tahun 1984 (kalau tidak silap saya). Arwah Hashim Selamat bersama-sama kepimpinan sekarang, Murad Ibrahim telah membangunkan MILF sehingga MILF menjadi organisasi yang pengaruhnya lebih besar daripada organisasi ibunya iaitu MNLF sebelum ini.

  Kerana pengaruh MILF yang lebih besar di selatan Filipina dan MNLF pula sudah dijinakkan oleh kerajaan Filipina, kerana itulah perjanjian untuk memulakan perdamaian (belum damai lagi) baru-baru ini di tahun 2012 telah ditandatangani antara MILF dan kerajaan Filipina.

  Dengan termeterainya perjanjian untuk berdamai ini antara MILF dan kerajaan Filipina, secara tidak langsung telah meminggirkan Nur Misuari, MNLF dan juga etnik Tausug kerana anggota dan kepimpinan MILF rata-ratanya terdiri daripada etnik Maguindanao dan Maranao.

  sambung...

 1. Politik di Selatan Filipina ini tersangatlah kompleksnya. Susah untuk kita di Malaysia ini untuk memahaminya. Bangsa Muslim di Selatan Filipina (MORO) terpecah-pecah kepada banyak kumpulan-kumpulan yang lain. Ada yang menentang kerajaan Filipina ada pula yang bersekongkol dengan kerajaan Filipina dan menindas bangsa Muslim mereka sendiri.

  Secara umumnya MNLF ini majoriti daripada anggota dan kepimpinannya terdiri daripada etnik Tausug. Manakala MILF pula kepimpinan dan anggotanya terdiri daripada bangsa Maguindanao dan Maranao. Tausug, Maguindanao dan Maranao ini ketiga-tiganya adalah beragama Islam. Selain daripada Tausug, Maguindanao dan Meranao ini terdapat lebih kurang 8 kumpulan minoriti yang lain yang berlainan etnik yang membentuk apa yang dinamakan sebagai bangsa Moro.

  Selain daripada terdapat pelbagai kumpulan etnik yang tidak dapat bersatu di bawah ikatan agama Islam, kumpulan-kumpulan etnik ini pula terpecah kepada klan-klan keluarga datu-datu yang sangat kuat. Klan-klan keluarga datu-datu inilah yang menguasai politik di selatan Filipina sekarang ini.

  Klan keluaga datu-datu yang beragama Islam tetapi kejam inilah yang sekarang ini bersekongkol dengan kerajaan Filipina menindas bangsa seetnik dan seagama dengan mereka sendiri (bukan semua keluarga datu-datu ini yang kejam kepada rakyat dan bersekongkol dengan kerajaan Filipina tetapi penguasaan politik di wilayah ini sememangnya di dominasi oleh klan keluarga datu-datu dan ramai daripada mereka yg berkuasa ini menindas, kejam dan ganas terhadap rakyat kebanyakan. Klan-klan keluarga datu-datu ini juga mempunyai ribuan tentera peribadi masing-masing yang digaji untuk mempertahankan kedudukan sosial, ekonomi dan politik mereka).

  sambung...

 1. sekadar berkongsi pengetahuan di sini. sila baca pandangan saya di bawah nama diskopi ini mulai dari bawah ke atas. kalau terdapat salah dan silap pandangan saya ini harap dibetulkan. lagi pun saya bukan berada di selatan filipina secara langsung untuk mendapat maklumat yang tepat. maklumat ini saya dapati dari beberapa buku penyelidikan politik di selatan filipina. semoga wilayah bergolak di selatan filipina itu kembali aman dan damai hendaknya.

Post a Comment