KHURASAN ATAU SULU YANG DIJANJIKAN?

Posted by DZULASREE @ Asree Sug on Friday, February 12, 2010 3 ulasanTausug menunjukkan kekuatan perahu perangnya sebagaimana kegemilangannya di masa lalu. Bayangkan perahu Tausug Lugus dan Tausug Balangingi menelusuri lautan Nusantara sebagai peniaga dan penjaga laut.


BERMULANYA KEKUATAN DI SEBELAH TIMUR
Timur Khurasan atau Timur Sulu? Berikut adalah beberapa hadith berkenaan tajuk ini,
 • “Akan keluar sebuah kaum dari arah Timur, mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al Mahdi.”
 • Sebuah hadith lagi menyatakan, “Dari Khurasan akan keluar beberapa bendera hitam, tak sesuatupun dapat menahannya sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Iliya (Baitul Maqdis).”
 • Satu hadith lagi menyatakan, “Akan keluar manusia dari Timur yang akan memudahkan jalan kekuasaan bagi Al ‘ Mahdi.”
Sebenarnya riwayat-riwayat tersebut di atas memiliki cacat dari sisi sanad dan periwayatannya menyebabkan keabsahan Khurasan sebagai TIMUR yang dimaksudkan telah dipersoalkan. Sedangkan riwayat tentang Ashhabu Rayati Suud (kumpulan berpanji hitam) yang sampai pada derajat hasan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Tsauban ini :

“Akan berperang tiga orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putera khalifah. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu.” Kemudian beliau saw menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda: “Maka jika kamu melihatnya, berbai’atlah walaupun dengan merangkak di alas salju, karena dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi". Sunan Ibnu Majah, Kitabul Fitan Bab Khurujil Mahdi 2: 1467: Mustadrak Al-Hakim 4: 463-464. Dan dia berkata, “Ini adalah hadits shahih menurut syarat Syaikhain.” (An-Nihayah fit Firan 1:29 dengan tahqiq DR. Thana Zaini).

Ternyata DARI ARAH TIMUR yang dimaksudkan tidaklah disebut sebagai Khurasan tetapi disebut hanya secara umum. Apakah Sulu yang dimaksudkan?

Benarkah Sulu berada di sebelah timur dunia? Untuk mengesahkan hal ini perlu dirujuk dari tradisi lisan Bangsa Sug di Sulu berkenaan KAJA atau peristiwa bai'ah, berikut penulis perjelaskan berdasarkan catatan Adib Majul dalam bukunya Muslim in the Philipines,

"Para Makhdumin itu (Ahlul Bait Rasul SAW) datang dari negeri atas angin menuju ke negeri kami iaitu negeri di bawah angin. Makhdum mengislamkan nenek moyang kami dari laut ke darat sehingga ke perbukitan. Terwujud perjanjian (bay'ah) antara leluhur kami yang telah diislamkan oleh makhdum yang bersetia hidup mati membela makhdum dan ajaran yang dibawanya (Islam). Anak cucu wajib memperingati hari itu sebagai hari "kerja" (KAJA), maka siapa yang meninggalkannya maka murka Allah atas keturunannya...."

Orang tua-tua Tausug menisbahkan negeri Sulu sebagai negeri dibawah angin menunjukkan jauhnya Sulu ke sebelah timur. Sekiranya disebut Sulu maka yang dimaksudkan ialah dari Luzon sehingga ke gugusan kepulauan di sekitar Laut Sulu hari ini itulah yang dikenali sebagai Kepulauan Sulu sebenar. Sebelum kedatangan Spanyol tiada lagi nama FILIPINA yang ada hanyalah SULU atau SUNG-LU dalam bahasa China, kalau diterbalikkan jadilah ia LU-SUNG (LUZON).


BANGSA SULU ADALAH BANGSA BERHATI BESI
Di Nusantara, bangsa MELAYU yang masih kuat ciri-ciri kepahlawanannya ialah tinggal bangsa SULU sahaja lagi yang kita kenali sebagai Bangsa Tausug hari ini. Sejak mereka ditadbir oleh Makhdumin pada 1405 M sehingga kini, Sulu dan penghuninya masih berdiri tidak terkalahkan. Tiada satu pun sarjana samada Barat atau Timur yang mengatakan SULU telah berjaya DIJAJAH oleh Kolonialis. Ini satu kenyataan yang tidak dapat dimungkiri.

Dalam satu hadith yang juga diriwayatkan dari Tsauban r.a. dia berkata,
"Telah bersabda Rasulullah SAW, akan datang Panji-Panji Hitam (kekuasaan) dari sebelah Timur, seolah-olah hati mereka (pendukung-pendukung) umpama kepingan-kepingan besi (jiwa berani). Barangsiapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbai’ahlah kepada mereka sekalipun merangkak di atas salji". (Dikeluarkan oleh Al Hafiz Abu Naim).

Apa kata sarjana barat terhadap Tausug?

Seperti mana pembunuhan di Bud Bagsak (Gunung Bagsak) Sulu pada June 11, 1913 yang dilakukan oleh tentera Amerika Syarikat di bawah arahan General John Pershing. Beliau menghantar surat pada isterinya mengatakan,
 • "Perlawanan inilah yang paling menakutkan dan kejam yang pertama kali saya saksikan. Orang Moro (Yang dimaksudkan ialah Tausug Sulu) melawan seperti syaitan. Mereka memang sepenuhnya tiada ketakutan dan apabila sudah berazam untuk melawan, mereka terima kematian itu cuma sebagai satu peristiwa biasa.”

Seorang pakar ketenteraan Amerika bernama James Dunnigan berkata dalam artikelnya Tropical Vikings pada 17 Mac 2003 bahawa:
 • “Orang Tausug adalah seperti orang Viking, mereka pahlawan yang ganas, tiba-tiba muncul dari laut tanpa diduga dengan kapal layar mereka yang pantas…mereka empunya versi Viking yang tersendiri, seperti juramentado (berani mati)…antara kaum Moro (Muslimin) yang paling bengis dan kejam ialah Tausug.”

Erick A. San Juan menyatakan kekagumannya terhadap Tausug dalam tulisannya Conspiracies and Controversies bahawa,
 • “Walaupun orang Indonesia (Srivijaya dan Majapahit) lengkap dengan pelbagai alat perang dan kepandaian mereka, tetapi tidak pernah terfikir menghancurkan Tausug ke arah apa-apa peperangan yang tidak munasabah, hinggakan mereka (Tausug) dicatat oleh orang Arab sebagai pejuang Muslim terbaik di dunia.”

Primo Esleyer penulis Lessons from Kidnapping dalam www.iloiloviews.com, Visayan Daily Star pada June 20, 2008 bahawa Tausug adalah hebat tetapi juga pengkhianat,
 • “Tausug adalah pelayar terbaik, kapal perang Spanyol tidak boleh mengalahkan kapal mereka. Mereka adalah pahlawan-pahlawan tetapi adalah yang paling khianat berbanding kaum Muslimin yang lain…ramai para Jeneral (tentera Filipina) yang terperangkap dan terbunuh.”

TAUSUG DALAM WILAYAH SINIM
Dalam catatan kitab-kitab Kristian MORMON mencatatkan bahawa 10 suku kaum Bani Israel telah hilang kerana lari belayar menuju ke satu kawasan yang dinamakan "Satu Wilayah Baru Yang Dijanjikan" atau The New Promised Land buat bangsa Israel.

"...600 BCE, during the reign of Zedekiah, King of Judah. A group of Israelites (descendants of the tribe of Yehosef Joseph) left Jerusalem for a New Promised Land."

Kononnya beberapa suku kaum Israel telah meinggalkan Jerusalem untuk ke satu wilayah baru yang dijanjikan Tuhan. Dimanakah wilayah baru yang dijanjikan itu? Perkara ini dijelaskan dengan tulisan dalam kitab Perjanjian Lama (Book of Isaiah) bahawa New Promised Land yang dimaksudkan itu ialah The Land of Sin atau Sinim,

"The land of Sin (Hebrew: סִינִים‎), also known as Sinim is mentioned in the Hebrew Bible, in the Book of Isaiah 49:12: "Behold, these shall come from far: and, lo, these from the north and from the west; and these from the land of Sin."

Menurut maklumat yang tertera dalam Wikipedia cerita sebenarnya begini,

"With the ability to make tools, they used these tools to cut timber from the mountains and built a ship in quest of the Promised Land. About 597 BCE crossed the Arabian Sea, passing the Indian Ocean, Moroni Island, towards the Malacca Straits, passing thru an island they called YahVah (Java), another island they called Samathar (Sam entreated his brethren here - Sumatra), a place they called Jah Karath (covenant with Jehovah - Jakarta), Singapore, the South China Sea, and reached a group of islands they called Sinim (Sulu Archipelago). They stopped over in these islands for replenishments. They called an island, Sug (South Island - Sulu, translated into Spanish as Jolo)."

Satu persoalan, mengapa Bani Israel telah mengetahui nama-nama tempat di Nusantara termasuk Sulu dan Sug ini? Adalah kerana ketika pemerintahan Nabi Sulaiman a.s. Nusantara termasuk dalam wilayah kekuasaan Baginda ketika itu sebagaimana kekuasaan Amerika Syarikat hari ini (sekadar contoh). Al-Quran telah membuktikannya,

"Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu" (Al-Anbiya' ayat 81)

Bani Israel sudah lama berada di Sulu melombong emas untuk kerajaan Nabi Sulaiman a.s. dan Bani Israel menamakan Gugusan Kepulauan Sulu sebagai OPHIR yakni negeri yang penuh dengan kekayaan emas dan perak.

"And Huram sent him by the hands of his servants ships, and servants that had knowledge of the sea; and they went with the servants of Solomon to Ophir, and took thence four hundred and fifty talents of gold, and brought them to king Solomon" (2 Chronicles 8:18 -King James Version).

Sebenarnya Bani Israel datang ke Sulu dalam 2 fasa. Pertama ialah ketika era kegemilangan kerajaan Nabi Sulaiman a.s. yang kedua ialah ketika selepas kejatuhan kerajaannya hinggakan 10 kaum Bani Israel menjadi pelarian ke Sulu seperti yang diceritakan di atas.


PERMULAAN ORANG LAUT DAN ORANG LUQUS DI SULU
Kalau diteliti disinilah munculnya suku kaum yang kita kenali Orang Laut dan Orang Luqus. Orang laut (Sama-Bajau) adalah percantuman Melayu dengan bangsa Kanaan atau Phoenecian yang menjadi pekerja dan pelayar Nabi Sulaiman a.s. manakala Orang Luqus sendiri adalah Bani Israel (penguasa) berasimilasi dengan Melayu Sulu dan mereka inilah yang akhirnya dikenali sebagai Kaum Taguimaha. Kaum Taguimaha pernah menubuhkan kerajaan di Pulau Basilan yang dikenali sebagai Kerajaan Kumalarang antara abad ke-7 hingga abad ke-11 atau lebih awal dari itu.

Orang Luqus atau kaum Taguimaha berjaya menguasai perdagangan emas-perak dan mutiara Sulu ke seluruh Nusantara sehingga ke negeri China. Mereka terlalu kaya hinggakan tercatat dalam www.geocities.com/Tokyo/Temple/9845/zany.htm menjelaskan bahawa,

"Duarte Barbosa, wrote that the people of Malacca had described to him an island group known as the Lequios whose people were as "rich and more eminent than the Chins (Chinese)," and that traded "much gold, and silver in bars, silk, rich cloth, and much very good wheat, beautiful porcelains and many other merchandises."

Pulau yang dimaksudkan ialah kepulauan Sulu yang dikenali sebagai Pulau LUGUS hari ini berhampiran Pulau Tapul (Top-All) dan Pulau Siasi. Kaum Taguimaha sehingga hari ini telah menetap di sekitar pulau-pulau tersebut sehingga ke Melaka. Keturunan Lugus @ Taguimaha ini masih berada di sepanjang Sungai Kelang di Selangor. Merekalah yang terkenal menggunakan E pepet (sebagai contoh Kah menjadi Ke).

Duarte Barbossa turut melaporkan ketika beliau di Melaka pada 1512 terdapat 500 keluarga Orang Lugus di Melaka ketika itu. Kaum Luqus atau Taguimaha adalah penguasa dan bangsawan. Kaum inilah yang empunya bahasa yang dituturkan oleh bangsa Sulu sehingga hari ini. Bahasa Taguimaha menjadi bahasa perantara dipasar-pasar sesuai dengan kebangsawanan Taguimaha yang menjadi ikutan. Bahasanya lebih mirip dengan Bahasa Melayu Indonesia hari ini.

Kaum Taguimaha adalah terkenal dengan pelayar bersama Orang Laut (Sama-Bajau) di lautan Nusantara sehingga ke Champa-Siam. Seluruh kepulauan yang kita kenali sebagai FILIPINA hari ini adalah dibawah penguasaan Kaum Taguimaha sehingga Cebu-Visaya-Luzon.

Ketika kedatangan Sayyid Abu Bakar Al-Hussaini ke Sulu 1400 M, kaum Taguimaha sudah memang menganut Islam yang menjadi penguasa di pasar-pasar di seluruh Kepulauan Sulu dan sekitarnya. Kaum Taguimaha dikenali dengan panggilan Tuan atau Syeikh di kalangan kaum-kaum di Sulu. Kedatangan Spanyol dan usahanya menakluk serta mengkristiankan Sulu telah mengubah kehidupan Taguimaha dan Orang Laut dari defensif menjadi lebih agresif melawan Spanyol.

Mereka mula terbiasa dengan peperangan sejak itu. Orang Laut (Sama-Bajau) mula mencolek dan pemusnah kepada setiap kapal-kapal Spanyol di lautan luas. Di sinilah bermula kemunculan Kaum Bajau Balangingi di kalangan Sama-Bajau. Dilaporkan dalam Sejarah Melayu bahawa satu masa Orang Laut atau Balangingi telah diminta oleh Sultan Melaka untuk menjaga Selat Melaka dari para Perompak Laut yang selalu merompak para pedagang yang mahu berlabuh di Melaka. Perlulah diingat Bajau Balangingilah yang disebut dalam buku SULU ZONE Frances Jame Warrent sebagai bangsa PELAUT yang selalu merampas dan memusnahkan kapal-kapal Kolonialis atau yang bersekongkol dengan mereka. Orang yang mereka tangkap dijadikan hamba lalu dijual kemerata tempat di seluruh Nusantara.


KAUM YANG DITINDAS ITU AKAN BANGKIT SEMULA
Sebenarnya asas bangsa Sulu kekuatannya ada pada bangsa Israel (Taguimaha) dan Kanaan (Sama-Bajau) yang di sokong oleh Bani Arab (Ahlul Bait Rasulullah SAW) yang menjadi para Datu dan Syarif di Sulu. Namun tanpa KEKUATAN ISLAM yang menjadi aura mereka, pasti mereka tidak ubah seperti Orang Tagalog di Filipina yang telah kehilangan identiti. Walau pun mereka ditindas mereka tetap teguh mencari JALAN PULANG ke asal.

"Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka". QS. al-A'raf (7) : 137

Urutan peristiwa akhirnya,
 • Kemerdekaan Sulu akan mengubah Dunia.
 • Merekalah kemungkinan besar yang membawa panji-panji hitam. Kerana yang dimaksudkan panji hitam itu ialah panji Rasulullah SAW yang terdapat dua kalimah Syahadah atasnya.
 • Mereka bersatu Ikhwan Al-Islam SENUSANTARA kemudian memasuki Makkah menghapuskan penyelewengan agama di sana.
 • Mereka akan bercantum kekuatan dengan ikhwan dari Khurasan.
 • Menyatukan ummat Iraq menuju ke Jerusalem.
 • Mereka akan dipimpin oleh seorang ulama' Ahlul Bait yang DIBERI PETUNJUK (Al-Mahdi) serta keadilannya memenuhi bumi.
 • Dajjal dimusnahkan setelah turunnya Nabi Isa a.s.
 • Qiamat akan tiba hanya beberapa masa.
Wassalam

ASREESULU
Untuk lebih terperinci tentang Bani Israel Sulu sila rujuk http://tausug-global.blogspot.com/2009/08/tausug-adalah-ten-lost-tribe-of-israel.html

Rujukan: http://granadamediatama.wordpress.com/arsip/ashabu-rayati-sud-pasukan-panji-hitam/
 1. salam dalam islam tiada perjuangan bangsa...suatu masa nanti tentara mahdi terdiri dari pelbagai bangsa yang beragama islam...dan mereka adalah orang-orang yang terbaik yang allah pilih dari kalangan bangsa/orang islam....

 1. Ad Daulatul Islamiyah Melayu
  Khilafah Islam Akhir Zaman

  Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat
  Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami
  Menjadi Tentara Islam The Man from The East of Imam Mahdi
  as A New World Religion Bangsa Islam Akhir Zaman.

  Kami mengundang Anda Menjadi Bagian Bangsa Islam berdasar Aqidah Islam
  Bukan Menjadi bagian dari Bangsa-bangsa berdasarkan Suku ataupun wilayah

  Kunjungi Undangan kami Kehadiran anda kami tunggu di
  di http://khilafahislam.de.ki

 1. salam, pada semua tolong jgn libat kan dulu sulu tentang pemrinta akhir jmn, biar lah allah yng tentukan kbangkitan tuan,yng meminpin agama islam, saya minta tolong pada saudara saudari saya islam jangan libat kan ngeri sulu, yahudi tengah memntau, jadi saya minta tolong jangan libat kan sulu, wassalam.

Post a Comment