Bhg 2: SUVARNADVIPA: EMPAYAR ZABAG PENGUASA SUNGAI SAMBATYON

Posted by DZULASREE @ Asree Sug on Tuesday, February 15, 2011 0 ulasan

EMPAYAR ZABAG ADALAH EMPAYAR BANI ISRAEL?
Sejarahwan abad ke-20 mengatakan bahawa Empayar Zabag yang dimaksudkan oleh catatan- catatan sejarah barat zaman pertengahan sebenarnya adalah Empayar Melayu Purba. Hal ini berlaku bertitik-tolak dari "penjenamaan" Antropologi oleh ilmuan barat terhadap Asia Tenggara pada abad ke-19 yang mula meletakkan nama Malayo-Austronesian (Malayu-Kepulauan Selatan). Para ilmuan barat ini terdiri dari ahli Antropologi Freemason yang Anti-Tuhan (Athies) dan sangat-sangat memusuhi Islam dan kekuatannya. Mereka dididik menjadi Professor dan Doktor Sejarah semata-mata untuk menghilangkan jejak-jejak punca kekuatan Islam dari mana bermula. Sebagaimana Teori Likusantara yang kami telah paparkan sebelum ini bahawa Islam sebenarnya bermula di Kepulaun Sulu sejak Adam a.s. mula-mula membina ketamadunan. Baginda beranak pinak sehingga cucunya iaitu Nabi Noh a.s. membina beberapa buah bahtera untuk menyelamatkan Bani Adam dari banjir besar. Hal ini terbukti kerana kewujudan nama SALAM (Islam) berasal dari lidah Sulug.

  • Dalam bahasa Ibrani @ Hebrew SALAM disebut Shalom @ SALOM yang bermaksud Selamat, aman, damai, tenang dan harmoni.
  • Dalam bahasa Sulug SALAM disebut SALUM yang mirip dengan sebutan Hebrew. Hari ini SALUM hanya disebut SAUM kerana kebiasaan lidah Sulug membuang "L" di tengah perkataan.
  • SAUM dalam bahasa Sulug bermaksud "Bawah kolong" samada bawah kolong rumah, bawah pokok atau apa sahaja tempat yang berada di bawah dalam keadaan terlindung atau aman dari terkena cahaya matahari atau hujan.

Kewujudan Bangsa Sulug di kepulauan Sulu sebenarnya bukanlah tidak diketahui oleh dunia barat. Kerana Bahasa Sulug telah pun dikenalpasti tanpa keraguan adalah "Biblical Hebrew or Archaic Language of Hebrew" iaitu bahasa purba Bani Israel sebelum mereka berhijrah ke Laut Meditranian. Ini bermakna sejak zaman purba lagi iaitu sebelum berlakunya banjir besar Bangsa Sulug telah pun mendominasi keseluruhan laut di kepulauan The Land of the East ini. Para ahli sejarah atau Antropologi Freemason Yahudi hari ini secara diam-diam telah memasukkan data ke dalam internet dan buku-buku ilmiah yang menunjukkan penghijrahan Bani Israel ke kepulauan Sulu pada tahun 600 SM, lalu mengatakan bahawa BANGSA HEBAT di kepulauan Sulu itu sebenarnya adalah BANGSA YAHUDI. Malah yang lebih "membodohkan" keadaan lagi mereka meletakkan bahawa "TAUSUG" hanya masuk ke kepulauan Sulu dari Sumatera hanya setelah Bani Israel berjaya menduduki kepulauan Sulu. Satu pembodohan yang tidak dapat ditutupi atau disembunyikan.

Maka dengan demikian mereka mengharapkan dunia akan mengesahkan bahawa Empayar Zabag sebenarnya adalah Empayar Yahudi.

Inilah peta hasil kajian (teori) para ahli Antropologi Yahudi Filipina hari ini yang dimasukkan kedalam internet menunjukkan Tausug telah datang kemudian setelah Bani Israel menduduki semua kepulauan. Kononnya Tausug ialah kaum Melayu yang berasal dari Sumatra baru sampai ke Sulu hanya pada 300 tahun sebelum Masihi. Kajian ini tidak mendedahkan sumber asal serta banyak kesalahan fakta. Sebagai contoh "Tausug berasal dari Sumatra" dan bila diklik rujukannya didapati ayat tersebut tidak wujud yang ada hanyalah "Muhammadan datang dari Sumatra ke kepulauan Sulu mengislamkan penduduknya pada abad 14".[01]


KEKELIRUAN SAMADA YAHUDI ATAU BANI ISRAEL?
Bagaimana mereka tergamak mengatakan "TAUSUG" hanya dapat masuk ke kepulauan Sulu kemudian sedangkan nama TAUSUG itu sendiri bermaksud "Orang Sulug"? Tanah JOLO itu pun dipanggil Lupa' Sug yang sinonim dengan TAUSUG. Kalau benarlah dakwaan mereka maka nama Jolo itu bukanlah Lupa' Sug (Tanah Sug) tetapi tanah JEWS atau YAHUDI.

Tahukah anda bangsa YAHUDI hanya muncul selepas tahun 600 SM? Iaitu setelah mereka menjadi pelarian kerana kemusnahan oleh perang saudara (sesama Bangsa Israel) yang kemudian diserang oleh Bani Assyur pula. Bani Yahuda tertinggal di Jerusalem yang kemudian menjadi tawanan dan hamba abdi Bani Assyur manakala Bani Yusuf (anak-anak keturunan Nabi Yusuf a.s.) dan 9 suku kaum Bani Israel yang lain berjaya melarikan diri ke Kepulauan Sulu. Bani Yahuda yang menjadi hamba abdi Bani Assyur mula menulis kitab-kitab baru yang ditulis oleh para Rabbi mereka secara sembunyi-sembunyi. Para Rabbi Yahuda menulis dan menceritakan kesengsaraan mereka serta membentangkan huraian-huraian Kitab TAURAT mengikut interpretasi mereka sendiri. Huraian mereka terhadap Taurat Nabi Musa a.s. itu sudah menyimpang dari Taurat yang sebenarnya. Karangan-karangan ini kemudian telah dihimpunkan menjadi satu yang dipanggil KITAB TALMUD hari ini.

Kitab Talmud menurut para pengkaji sejarah Yahudi adalah sebuah kitab yang penuh dengan kesombongan dan perancangan-perancangan jahat kepada bangsa lain. Ini terhasil disebabkan kekecewaan para Rabbi Yahudi yang telah diperhambakan oleh bangsa Assyur. Talmud penuh dengan galakan-galakan menaikkan semangat Yahudi untuk membebaskan mereka dari perhambaan termasuk meletakkan bangsa lain sebagai GOYEM atau bangsa hina. Bermakna selain bangsa Yahudi mereka semua adalah hina dan halal harta serta darah mereka untuk dibunuh atau dirampas (kemudian muncullah bank-bank Yahudi yang berkonsepkan RIBA sebagai penganiyaan ekonomi terhadap bangsa lain).

Bani Yahuda akhirnya sehingga hari ini menjadi IDENTITI BANGSA YAHUDI hinggakan Rasulullah SAW sendiri telah hampir menjadi mangsa percaturan mereka. Rasulullah SAW membezakan YAHUDI dan Bani Israel sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yahudi difahami sebagai satu ajaran agama yang mengambil KITAB TALMUD hasil tangan para Rabbi Yahudi (bukan Taurat Musa a.s.) sebagai panduan hidup sedangkan bani Israel adalah asal keturunan orang YAHUDI yang awal kerana Israel (Ye'sara'wel @ YESRAwEL) bermaksud "anak-anak Sarah" iaitu isteri pertama Nabi Ibrahim a.s.. Bani Israel yang asli ialah yang mengamalkan ajaran Hanif (Islam) Nabi Ibrahim a.s.serta mereka yang mengikut panduan Kitab Taurat Musa a.s.. dan mereka inilah yang dipanggil oleh Rasulullah SAW sebagai Ahli Kitab yang sebenarnya [02].


PUSAT PENEMPATAN SUNGAI SAMBATYON TERLETAK DI KEPULAUAN SULU?
Tahukah anda kepulauan Asia Tenggara sekiranya dilihat dari atas ia kelihatan seperti sebuah tanah besar yang penuh dengan sungai-sungai besar serta kolam air laut yang luas? Bermula dari Selat Melaka masuk ke Selat Makassar (laut antara Borneo dengan Sulawesi) sehingga masuk ke Laut Sulu seterusnya mesuk ke Utara Palawan iaitu Kepulauan Calamianes berhampiran Manila, sebenarnya ia seolah-olah satu sungai yang sangat lebar dan panjang. Kami mencadangkan bahawa sungai SABBATHION atau Sambatyon yang dimaksudkan oleh bangsa Israel dan Yunani itu adalah bermula dari Selat Melaka sehingga ke Utara laut Sulu.

Hal ini lebih mendekati kebenaran berdasarkan banyaknya kenyataan dan catatan menunjukkan "Sungai SAMBATYON" berada di "Sebelah India". Dengan meletakkan Kepulauan Sulu sebagai "Tempat Tujuan @ Pusat" kerana dengan kedatangan 10 suku kaum Bani Israel (Bani Yusuf) ke Kepulauan Sulu 600 SM itu menunjukkan satu petanda jelas bahawa di situlah pusat ketamadunan Asia Tenggara.

  • "...lokasi Gan Eden adalah bertempat di "India ha-gedolah atau di sebelah India" (FURTHER INDIA) daerah yang sama di mana kita menemui Sungai Sambatyon dan Sepuluh Suku Israel yang hilang".

Sungai Sambatyon sebenarnya hanyalah legenda Bani Israel yang telah diperturunkan dari generasi ke generasi tempat asal usul mereka bermula di negeri kepulauan. Penghijrahan mereka ke Asia merentas tanah Arab menuju ke Laut Timur Meditranian beribu-ribu tahun dahulu dan menjadikan sungai-sungai sebagai tempat perkampungan menyebabkan "hanya sungai yang dapat dijadikan contoh". Kesukaran untuk melihat laut dan kepulauan menyebabkan anak -anak Israel berterusan berfikir bahawa yang dimaksudkan "air deras atau arus air" tempat asal usul oleh moyang mereka itu sebenarnya adalah sungai.

  • "Ini adalah satu bentuk kegemaran pada kebiasaan lagenda, kerana walaupun ada aliran sungai yang mengalir di pelbagai bahagian di Asia, belum ada satu pun yang dijumpai untuk disesuaikan dengan aturan seperti yang ditetap dan dikemukakan dalam tradisi." (This is the favourite form of the legend, for though there are intermittent streams in various parts of Asia, none has yet been found to correspond to the fixed regularity posited in the tradition).[03]

Perkara penting perlu difahami ialah Bani Israel bukan sahaja mengetahui Sungai Sambatyon itu setelah mereka lari atau pun dibuang oleh Raja Assyur ke Kepulauan Sulu malah lama sebelum itu. Sambatyon adalah legenda Bani Israel semenjak moyang mereka lagi iaitu Nabi Ibrahim a.s. masih hidup. Kerana nabi Ibrahim a.s. sendiri mempunyai isteri ketiga yang bernama Katurah (Katura dalam bahasa Sulug bermaksud "yang ke-tiga") yang berasal dari "The Land of the East". Berkenaan isteri ketiga tersebut telah disebut oleh ulama' sejarah Islam iaitu Ibnu Athir. Ini bermakna legenda Sambatyon sudah lama.

  • "SAMBATYON (atau Sanbatyon dan Sabbatyon), sebuah sungai legenda di mana tempat dari sepuluh suku kaum diasingkan oleh Raja Assyur, Salmaneser, dan yang berehat pada hari Sabbath (Sabtu). Sungai tersebut telah disebut dalam Targum Pseudo-Jonathan (Kel 34:10): "Aku akan membawa mereka dari sana dan menempatkan mereka di sisi lain dari Sungai Sambatyon." Para Rabbi menyatakan bahawa sepuluh suku diasingkan tiga kali: sekali di luar Sungai Sambatyon, sekali ke Daphne dari Antiokhia, dan sekali ketika Tuhan turunkan awan ke atas mereka dan menutupi mereka (TJ, Sanh 10:06, 29c; Lam R.. 02:09;. cf Agung R. 73:6)".[04]


[01] http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Basilan

[02] Ahli Kitab dalam Islam bermaksud yang mengetahui kandungan kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah swt kepada Bani Israel seperti Zabur, Taurat & Injil. Sembelihan mereka boleh dimakan oleh umat Islam serta boleh mengahwini kaum wanita mereka.


[03] Encyclopedia, (encyclopedia.jrank.org/RON_SAC/SABBATION_or_SAMBATYON.html).

[04] Jewish Virtual Library, (www.jewishvirtuallibrary.org/ jsource/judaica /ejud_0002_0017_0_17386.html)

Post a Comment