Kiyaingatan Niyu Baha'? TAHUKAH ANDA?

Posted by DZULASREE @ Asree Sug on Saturday, October 24, 2009 1 ulasan

Rakyat Sultan Sulu sedang mengangkat bendera kebangsaan mereka di tepi pantai Jolo pada 1933. Ketika ini negara Malaysia, Filipina, Indonesia, Thailand belum muncul dan diiktiraf sebagai negara lagi oleh Dunia. Raayat sin Sultan Sulu imaangkat sin panji hula' nila ha higad dagat sin Jolo ha tahun 1933. Ha masa ini in hula Malaysia, Indonesia, Philippines, Thailand way pa na imuplut nahinang hula' atawa iktiraf sin Dunia.


Tahukah Anda?
United Tausug Citizens (UTC) bukannya rakyat Filipina? Mereka adalah perkumpulan rakyat Sulu yang mahukan kemerdekaan secara keamanan dan menggunakan perundangan antarabangsa.

Kiyaingatan Niyu Baha'?
In United Tausug Citizens (UTC) bukun sila Filipino? In Sila nabilang daing ha manga raayat sin Sulu amin mabaya' magpalimaya sin hula' atawakan kamahardikaan ha labay kasulutan (bukun bunu') ha sara' sin International Law.

--------------------

Tahukah Anda?
Kerajaan Filipina akan menangkap dan mendakwa memenjarakan kepada sesiapa sahaja rakyatnya di Sulu yang tidak membayar cukai kepala dinamakan SAIDULA? Tetapi UTC tidak ditangkap malah tidak boleh diganggu sekali pun tiada SAIDULA. Ini membuktikan kedaulatan Sulu masih wujud dan menjelaskan bahawa Tausug (Buranun, Taguimah, Baklaya, Sama-Bajau, Kagayan, Yakan, Kalibugan etc) mereka bukan Filipino (rakyat Filipina), mereka punya kewarganegaraan sendiri.

Kiyaingatan Niyu Baha'?
In pamarintah sin Philippines saggawun iban jilun nila in manga raayat nila bang way SAIDULA? Sagawa' in manga UTC di' nila saggawun atawakan unu-unuhun misan way SAIDULA. Ini nahinang hambuuk bukti' in daulat sin Sulu asal wujud pa masi iban matilagna in Tausug (Buranun, Taguimah, Baklaya, Sama-Bajau, Kagayan, Yakan, Kalibugan etc) bukun sila Filipino, in sila awun asal Citizenship nila.

-------------------

Tahukah Anda?
Gerakan Kemerdekaan Sulu oleh UTC tidak pernah menyebut "Menuntut SABAH atau North Borneo" dalam manifesto mahu pun Consultation mereka? Kerana kedudukan Sabah telah pun dimaklumi. Bagi UTC tuntutan terhadap Sabah bukannya kehendak dan persetujuan rakyat Sulu secara keseluruhan, yang menuntut selama ini ialah Filipina menggunakan hak "Kesultanan Sulu".

Kiyaingatan Niyu Baha'?
Kuhibal kamahardikaan Sulu sin UTC way sila nagsabbut "Magtuntut sin Sabah atawakan North Borneo" halaum manifesto atawa Consultation nila? Sabab in taghak ha Sabah asal da ma'lum (kiyaingatan da asal). Bang ha UTC in magtuntut sin Sabah bihaun bukun plano atawakan kahandak sin raayat Sulu ha katiluagan, in nag tuntut yan amura Philippines iyusal niya in ngan sin "Sultanate of Sulu".

----------------

Tahukah Anda?
Sebelum kewujudan negara Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand setelah Perang Dunia ke-II yang diiktiraf oleh Dunia, Sulu sudah pun lama menjadi negara, bukan setakat diiktiraf sebagai "negara" malah sebagai satu "Empayar" sebagaimana Empayar China. Buktinya terdapat "Laut China" dan "Laut Sulu".

Kiyaingatan Niyu Baha'?
Sawaypa na-awun in hula' Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand ha natapus sadja in Bunu' Dunia hika-II amu in iktiraf sin Dunia bihaun, in Sulu asal malugay na nahinang hula', lagi' bukun sadja hat iktiraf in siya asal hula' sagawa' asal siyasabbut iban kiyasulat na in siya hambuuk "Empayar" simali' ha "Empayar China". In bukti' niya awun "Laud China" iban "Laud Sulu".


ASREESULU

Post a Comment